Buurttoezicht

Het buurttoezichtteam van de gemeente Waalwijk is een team van enthousiaste vrijwilligers die zich actief, zichtbaar en herkenbaar inzetten voor de veiligheid in de gemeente Waalwijk.

Wat is buurttoezicht?

De leden van het buurttoezichtteam (BTT) gaan actief de straat op en zijn zichtbaar en herkenbaar in een geel ‘buurttoezicht’ hesje in de gemeente Waalwijk. Zij kunnen zich identificeren met een buurttoezichtteampas.

De belangrijkste taak van het BTT is observeren en signaleren. Het team fungeert vooral als ogen en oren in de wijk. Het BTT heeft rechtstreeks contact met de dienstdoende politieagenten als dat nodig is. Zo kan het BTT specifiek op actuele zaken inspelen, bijvoorbeeld bij een piek in woninginbraken of auto-inbraken. Zij ondernemen nooit zelf actie bij verdachte of mogelijk gevaarlijke situaties.

Hoe werkt het buurttoezichtteam?

De coördinator van het BTT plant de diensten en stuurt een dienstschema rond aan alle leden. De leden kunnen zich inschrijven op verschillende diensten naar eigen keuze. Leden kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om 2 keer per week te lopen, maar dit kan ook 2 keer per maand zijn. Dit is geheel hun eigen keuze. Ook kunnen leden aangeven in welk gebied zij willen lopen. Een dienst duurt ongeveer 2 uurtjes. Er wordt altijd in koppels gelopen.

Voor aanvang van de dienst belt het dienstdoende koppel met de politie voor eventuele informatie. Zo is de politie altijd op de hoogte van de koppels die op pad zijn en in welke wijk de koppels zich bevinden.
Ook tijdens hun dienst kunnen de leden van het BTT rechtstreeks contact opnemen met de politie. Zo blijven de lijntjes met de politie kort en kan er snel worden gehandeld. Wanneer de dienst van het BTT erop zit, melden zij zich ook weer af.

Antecedentenonderzoek en geheimhouding

De politie voert, voordat iemand lid kan worden van het BTT, altijd een (kleinschalig) antecedentenonderzoek uit. Er wordt hierbij gekeken naar mogelijk strafbare feiten die gepleegd zijn in het verleden. Tot slot tekent ieder lid van het BTT een geheimhoudingsverklaring. Daarin verklaren leden van het BTT dat ze vertrouwelijk om zullen gaan met mogelijk gevoelige informatie die ter ore kan komen tijdens de dienstbaarheid als buurttoezichthouder.

Interesse?

Ben jij een enthousiaste inwoner met de juiste mentaliteit en discipline? Dan ben je van harte welkom in het buurttoezichtteam. Loop vrijblijvend een keertje mee met het team! Neem contact op met gemeente Waalwijk via 0416 – 683 456. Je kunt je ook direct aanmelden door onderstaand aanmeldingsformulier uit te printen en volledig ingevuld te versturen naar:

Gemeente Waalwijk
t.a.v. team TLTH
Postbus 10150
5140 GB  Waalwijk

Te downloaden: