Buurtpreventie

Samen met de buurt de ogen en oren zijn in jouw wijk.

Wat is buurtpreventie?

Veiligheid

Politie en justitie zetten zich in om de kans op inbraken, diefstallen en vernielingen te beperken. Dit kunnen ze niet alleen. Doel van buurtpreventie is dat bewoners, politie, partners en gemeente er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat en buurt. Door uw ervaringen te delen, te verzamelen en te evalueren worden politie, gemeente en buurtbewoners beter op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dit de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen in jouw wijk. 

Buurtpreventie is bedoeld om preventief en actief een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare wijk, met name op het gebied van criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen e.d. Buurtpreventie doe je samen met meerdere buurtbewoners, de politie en de gemeente. Bij voldoende deelnemers uit jouw buurt kan een buurtpreventieteam opgericht worden.

Sociaal maatschappelijk

Buurtpreventie heeft ook als doel om meer samenhang in de buurt te ontwikkelen. Meer zicht op de kwetsbare groepen in de wijk, waarbij hulp- of zorgvragen naar boven kunnen komen. Ook is er ruimte om elkaar beter te leren kennen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Buurtpreventie levert het volgende op: een gezelligere, veiligere en rustigere buurt.

De doelstelling van buurtpreventie

Met een actieve opstelling en acties alsmede communicatie met de buurtbewoners een bijdrage leveren om de veiligheid, leefbaarheid en sociale contacten in de wijk te bevorderen.

Wat is buurtpreventie niet? 

Buurtpreventie heeft alles te maken met ogen en oren openhouden in jouw belang en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling controle uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen. En natuurlijk heeft het eigen rechter spelen niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Opzetten buurtpreventieteam

Is jouw interesse gewekt om een buurtpreventieteam op te zetten, dan kun je hierover contact opnemen met ContourdeTwern via telefoonnummer 0416-333445. Ook kun je contact leggen met jouw wijkadviseur.

Zo bereik je de wijkadviseurs:

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0416-683456.

Voor het opzetten van een buurtpreventieteam wordt een protocol gehanteerd.

Buurtpreventieteams