Adoptiegroen

Wilt u uw woonomgeving opfleuren? U kunt zelf een stuk openbaar groen adopteren.

Hoe gaat dat dan?
U neemt samen met enkele buurtbewoners een stuk groen onder uw hoede. U kiest zelf welke planten u wilt. Het volledige onderhoud van die beplanting voert u met elkaar uit. Bij adoptiegroen kiest u dus zelf de planten uit en de gemeente Waalwijk draagt bij in de kosten.
Het gaat over beplanting in de grond en niet over bloembakken.

Kan adoptiegroen overal?
Er zijn veel mogelijkheden in uw eigen woonomgeving. De wijkadviseurs van de gemeente Waalwijk kunnen u precies vertellen wat wel en wat niet kan. Vraagt u hen gerust wat er mogelijk is.
Op dit moment zijn er 105 locaties in Waalwijk waar bewoners groen onderhouden; maar er is nog groen genoeg om te adopteren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Neem contact op met uw wijkadviseur over uw voorgenomen adoptie om af te stemmen wat mogelijk is.
 • Zodra u weet wat de mogelijkheden zijn, gaat u na of de direct omwonenden dit ook zien zitten: minimaal 70% van de omwonenden moet instemmen (u heeft hun handtekening nodig);
 • Vervolgens dient u middels onderstaand formulier een verzoek in, samen met minimaal drie personen die zich actief willen inzetten voor het groenonderhoud;
 • De bijdrage van de gemeente bedraagt € 17,50 per m2. Eventuele extra kosten zijn voor eigen rekening;
 • De grond blijft altijd eigendom van de gemeente. Het adoptiegroen mag geen verlengstuk van een eigen tuin lijken of zijn;
 • Bij adoptiegroen plaatst de gemeente een tegel Bewonersgroen om duidelijk aan te geven dat dit groen door bewoners bijgehouden wordt;
  http://www.waalwijk.nl/plaat.php?fileid=4064&f=98caa0c02e932bd8e81ab90e4d0e862a723b992a23e9233700b57cd48870c0477b312166ace1c8bddede263f47021956e5ffb3879d29ac4ea7bc4c2b123739de
 • U kunt advies van de gemeente krijgen bij de keuze van het groen;
 • U mag geen bomen planten en ook (half)verharding zoals grind, tegels, objecten of bouwwerken zijn niet toegestaan;
 • Als de gemeente klachten ontvangt over de staat van onderhoud, dan houdt de gemeente zich het recht voor om in te grijpen;
 • Het onderhoud mag niet met chemische middelen gebeuren;
 • Bewoners zorgen zelf voor het afvoeren van afval naar de milieustraat.

Zo bereikt u de wijkadviseurs:

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0416-68 34 56.