Betalingen

Veel gestelde vragen over betalingen

Automatische incasso aanvragen of veranderen

U kunt uw gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso.

Meer informatie over automatische incasso aanvragen

Betalingsregeling

Kunt u (als burger) uw belasting niet op tijd betalen, vraag dan bij de gemeente een betalingsregeling aan.

Meer informatie over betalingsregeling aanvragen

Kwijtschelding

Heeft u onvoldoende inkomen en/of vermogen om de aanslag te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente verleent kwijtschelding voor rioolheffing, afvalstoffenheffing (maximaal € 200,00) en hondenbelasting (alleen 1e hond). 

Meer informatie over kwijtschelding vragen

Formulieren

Hieronder hebben we enkele relevante formulieren op een rij gezet:

Formulier automatische incasso aanvragen

Formulier betalingsregeling aanvragen

Formulier kwijtschelding vragen