Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen:

Automatische incasso
U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in 10 termijnen te betalen.
Dit geldt voor aanslagen boven de € 100,00. Aanslagen tot en met € 100,00 worden in 1x geïncasseerd. Het bedrag wordt dan op of omstreeks de laatste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven. De incasso start één maand na ontvangst van de aanslag.

Formulier automatische incasso aanvragen  Toelichting  Veel gestelde vragen

Zelf overmaken
Wilt u het bedrag van de gemeentelijke belastingen zelf overmaken, dan verzoeken wij u het bedrag van de aanslag vóór de laatste vervaldag, in de aangegeven termijn op het aanslagbiljet te betalen.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL70BNGH0285077244, ten name van de gemeente Waalwijk . Daarbij vermeld u het aanslagnummer. Het aanslagnummer vindt u aan de voorzijde van de aanslag.

Contant of met PIN betalen
U kunt de gemeentelijke belastingen ook contant of met PIN betalen. Dit doet u bij de balie Publiekszaken in het stadhuis. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Rekeningnummer veranderen
Wilt u uw rekeningnummer veranderen? Voor automatische incasso kan dit door het kaartje wijzigen rekeningnummer in te vullen en te retourneren. 

Maatregelen bij niet (volledig) betalen gemeentelijke belastingen
Als u een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn betaalt, neemt de gemeente diverse maatregelen.