Ruimtelijke plannen

Door middel van ruimtelijke plannen geeft de gemeente aan hoe zij omgaat en om wil gaan met de indeling van de ruimte in de gemeente. In deze plannen wordt bijvoorbeeld aangegeven waar gewoond kan worden, waar kantoren zich kunnen vestigen en waar bedrijventerreinen gesitueerd kunnen worden. Een ruimtelijk plan is een structuurvisie, een bestemmingsplan, een projectbesluit, een tijdelijke ontheffing of een voorbereidingsbesluit.