Bestemmingsplannen bekijken

Op een aparte pagina vindt u informatie over ruimtelijke plannen die in procedure zijn.

U kunt ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen bekijken via de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u op zoek naar informatie over ruimtelijke plannen van de provincie? Ga dan naar de aparte pagina ruimtelijke plannen provincie.