Bestemmingsplan en welstand

De kavels aan de Burgemeester de Geusstraat zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen. Van toepassing is het uitwerkingsplan Lommerrijk, fase 1. Onderaan deze pagina kun u de bijbehorende regels downloaden.  Deze regels beschrijven waar bebouwing aan dient te voldoen. Bouwplannen dienen daarnaast altijd te voldoen aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

Bouwplannen in Lommerrijk worden niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. Als koper heeft u dus veel vrijheid in de keuze van architectuur, kleur en het gebruik van materialen.  Wel wordt gevraagd om rekening te houden met de uitgangspunten ten aanzien van beeldkwaliteit zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten  Lommerrijk die in 2016 na het doorlopen van een inspraaktraject is vastgesteld door de gemeenteraad. En op verzoek is een informeel vooroverleg met de welstandscommissie natuurlijk altijd mogelijk.

Nota van Uitgangspunten Lommerrijk

Uitwerkingsplan Lommerrijk, fase 1