Besoyensestraat

Besoyensestraat geen onderdeel van snelfietsroute
In de vergadering van 6 juni 2019 is door de gemeenteraad besloten dat de Besoyensestraat geen onderdeel wordt van de snelfietsroute Waalwijk-Tilburg. De zogenaamde F261 loopt niet verder dan het Halvezolenfietspad. Fietsers bepalen vanaf daar hun eigen route. De noodzakelijke werkzaamheden zoals de aanleg van een nieuw riool en nieuwe bestrating in uw straat gaan wel door.

Herinrichting Besoyensestraat
De oorspronkelijke aanleiding van de herinrichting is het verouderde riool dat vervangen moet worden. Er komt een hemelwaterriool onder de rijbaan te liggen. Dit is een gescheiden rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater het riool in gaat. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast.
Naast het vervangen van het riool brengen we ook verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de verlichting, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Ontwerp
Tijdens de informatieavond van 2 oktober 2018 heeft u het ontwerp in kunnen zien. De opmerkingen van toen en de voorkeurskeuzes ten aanzien van klinkers voor de parkeervakken en type bomen nemen wij mee. Voor de straat zelf is nu gekozen voor gebakken stenen zoals in de Crispijnstraat.

In de bijlage vindt u het aangepaste ontwerp. Op het ontwerp kunt u ook zien waar er welk type bomen worden geplant.

Inspraakreactie
Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Gedurende de termijn van 16 september 2019 tot en met 27 september 2019 ligt het ontwerp ter inzage bij de receptie op het stadhuis of in de bijlage. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Besoyensestraat”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college. Het besluit en de inhoud van de consultatienota wordt met u gedeeld via deze  site en WhatsApp.
 

Planning
We verwachten in het tweede kwartaal van 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden. We voeren het proces gefaseerd uit, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Zodra de exacte planning bekend is, informeren wij u hier over.

Bouwkundige vooropname
Vlak voor de start van de werkzaamheden wordt er door een externe partij telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een bouwkundige vooropname. Uw woning wordt dan vastgelegd in beeld en geschrift. Deze ‘nulmeting’ dient als referentiepunt mocht er onverhoopt schade ontstaan.

Stap in onze WhatsApp!
Heeft u zich al aangemeld voor de speciale WhatsApp Besoyensestraat? Wij raden u aan om dit te doen. Dat werkt namelijk snel en gemakkelijk. Zo bent u direct op de hoogte van de laatste stand van zaken. Kijk hier voor meer informatie.
 

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Dennis van Boven. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.