Besoyensestraat

Besoyensestraat als onderdeel van snelfietsroute voorlopig uitgesteld
De definitieve keuze om de Besoyensestraat onderdeel te laten zijn van de snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg is voorlopig uitgesteld. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 november 2018 is afgesproken dat de gemeente nog twee alternatieve routes gaat onderzoeken. De gemeenteraad zal zich vervolgens uitspreken over de voorkeursvariant. Tot die tijd ligt ook de aanleg van het nieuwe riool stil.

De gemeente onderzoekt de komende tijd drie mogelijke snelfietsroutes:
- Via de Tuinstraat, Besoyensestraat en Kruisstraat
- Via de Meidoornweg, Westeinde en Kruisstraat
- Via de Winterdijk vanaf het Westeinde naar de Kruisstraat

We kijken daarbij onder andere naar verkeersveiligheid, fietscomfort, kosten en wensen van inwoners.

Voorbereidende werkzaamheden vanaf 21 november
Om het riool aan te kunnen leggen moeten we de aanwezige kabels en leidingen onder de rijbaan verleggen. We gaan daarom proefsleuven maken in de weg en in de stoep. Door deze proefsleuven kunnen we zien hoeveel ruimte er is en hoeveel kabels en leidingen er lopen. Vanaf woensdag 21 november starten we met deze werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Dit heeft niets te maken met of de Besoyensestraat wel of geen onderdeel wordt van de snelfietsroute.

Om de straat bereikbaar te houden doen we dit in fases. Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken gaat de aannemer, waar mogelijk, de straat maar voor de helft afzetten. We proberen hiermee de bereikbaarheid zo goed mogelijk te regelen. Overlast helemaal uitsluiten is helaas niet mogelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Herinrichting Besoyensestraat
De Besoyensestraat valt onder ons zogenaamde Integraal Uitvoerings Programma (IUP). Dit zijn projecten waarvan wij het noodzakelijk achten om vervangende werkzaamheden uit te voeren vanwege:
- een slechte kwaliteit van de weg
- een slechte kwaliteit van het riool
- een verkeerskundige noodzaak (veiligheid, doorstroming)

Aanleiding voor de herinrichting van de Besoyensestraat is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Er komt een hemelwaterriool onder de rijbaan te liggen. Dit is een gescheiden rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater het riool in gaat. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast.

Naast het vervangen van het riool brengen we ook verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de verlichting, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk
Steeds meer mensen stappen vaker op de fiets.  Voldoende ruimte en comfort voor fietsers wordt dus steeds belangrijker. Tussen Tilburg - Kaatsheuvel (De Efteling) en Waalwijk komt daarom een fietspad waarop je kunt doorfietsen: een snelfietsroute.
De bijna 19 kilometer lange snelfietsroute is van rood asfalt en is breed. Onderweg kom je zo weinig mogelijk verkeerslichten of andere obstakels tegen. De route is een directe verbinding en duidelijk herkenbaar. De komende jaren leggen de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg de route aan. De planning is dat de snelfietsroute op 1 januari 2021 helemaal klaar is.

Proef met bewegwijzering
Vanuit de Provincie loopt er op dit moment een onderzoek naar de bewegwijzering op de snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg. Doel is te komen tot de juiste uitstraling en lees- en vindbaarheid van de snelfietsroute: de zogenaamde wayfinding van snelfietsroutes. Er worden twee verschillende concepten getest. Voor het onderzoek zijn op de gehele route van Tilburg naar Waalwijk proefborden geplaatst. Zo ook onlangs in de Besoyensestraat. Het onderzoek richt zich dus alleen op de route, niet op de inrichting. Op het moment dat de gemeente Waalwijk in de Besoyensestraat de fietsstraat ook werkelijk gaat aanleggen, wordt op basis van het resultaat de definitieve bebording bepaald. Het onderzoek loopt tot november 2018. Kijk hier naar wat ervaring met wayfinding.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Dennis van Boven. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.