Berkhaag

Herinrichting Berkhaag

De Berkhaag valt onder ons zogenaamde Integraal Uitvoerings Programma (IUP). Dit zijn projecten waarvan wij het noodzakelijk achten om vervangende werkzaamheden uit te voeren vanwege:
 - een slechte kwaliteit van de weg
 - een slechte kwaliteit van het riool
 - een verkeerskundige noodzaak (veiligheid, doorstroming)

De Berkhaag wordt voorzien van een nieuw, gescheiden, rioolstelsel. Momenteel ligt er een gemengd rioolstelsel. Om het rioolstelsel in de Berkhaag klimaatbestendig te maken wordt regenwater binnenkort gescheiden van het vuilwater afgevoerd. Naast het uitvoeren van deze rioleringswerkzaamheden wordt de weg ook opnieuw ingericht. De bestaande klinkers worden vervangen voor asfalt met een duidelijkere scheiding tussen de rijbaan, parkeervakken en het trottoir.

Meer weten over de werkzaamheden in de Berkhaag? Hier leest u er alles over.