Ambitie gemeente

Ons afvalstoffenbeleid heet al een aantal jaren “grondstoffenbeleid”. In 2019 wordt dit beleid geactualiseerd en ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In 2025 hebben we nog maar een geringe hoeveelheid huishoudelijk restafval, gemiddeld 40 kilogram per persoon per jaar. Nagenoeg al het huishoudelijk afval wordt hergebruikt of gerecycled.