Algemene informatie

Op deze pagina van het Waterloket vindt u algemene informatie over water en riolering. Deze informatie is ingedeeld in de volgende categorien:

- Watersysteem
- Grondwater
- Oppervlaktewater
- Drinkwater
- Afvalwater
- Rioleringssysteem
- Afkoppelen
- Beleid