Akkerlanen

Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Bestemmingsplan en exploitatieplan

Op 2 juli 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en exploitatieplan Akkerlanen vast. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de richting van de realisatie van deze nieuwe woonwijk. Sinds eind vorig jaar grazen er op verzoek van de gemeente ook geen paarden en pony's meer in het gebied. 

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Ook is een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd. Op 19 maart 2021 is dit verzoek behandeld in een zitting bij de Raad van State. Op 1 april heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan. Deze luidt dat de gevraagde voorziening niet is toegewezen.

Dit betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt en op basis hiervan vergunningen kunnen worden verleend. Omdat de ingediende beroepen nog niet behandeld zijn, is het bestemmingsplan echter nog niet onherroepelijk. Wanneer deze bodemzaak behandeld wordt door de Raad van State is nog niet bekend.

Het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, zoeken op plannaam Akkerlanen.  

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente Waalwijk wil dat de bebouwing in Akkerlanen een samenhangend geheel vormt dat bijdraagt aan het unieke karakter van Akkerlanen. Daarom heeft de gemeenteraad op 2 februari in meerderheid besloten om een ontwerp beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Dit plan geeft uitgangspunten voor de architectuur van zowel de projectmatige woningbouw als de particuliere bouwkavels in Akkerlanen. Het dient als inspiratiebron voor architecten en toetsingskader voor de welstandscommissie.

Ook het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de pagina ruimtelijke plannen in procedure, onder "diversen". 

Verkoopinformatie

De gemeente krijgt regelmatig de vragen over de start van de verkoop, ontwerp van woningen, prijzen, inschrijven, enzovoorts. Dergelijke informatie kunnen wij nu en in de toekomst niet geven. Bouwkavels en projectmatig gebouwde woningen worden namelijk niet verkocht door de gemeente Waalwijk, maar door of namens Waalborgh Bouwontwikkeling bv. Zij werken hiervoor samen met een lokale makelaar en hebben een aparte website opgezet: www.akkerlanen-waalwijk.nl. Hier vindt u te zijner tijd meer informatie. Wel kunt u zich hier nu al inschrijven voor een nieuwsbrief en/of uw interesse kenbaar maken. Ontwikkelaar of makelaar kan u dan gericht op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

e-mail service?

Ook in onze e-mailservice ‘Zelfbouwen in Waalwijk’ zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen zoals gezegd echter verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de e-mail service 'Zelfbouwen in Waalwijk' betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen!

Vragen?

Heeft u een vraag over Akkerlanen? Dan kunt terecht bij Joost van der Heijden (mail jvanderheijden@waalwijk.nl of telefonisch via het KlantContactCentrum, 0416 683858).