Akkerlanen

Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk. Projectontwikkelaar Waalborgh v.o.f. zal verantwoordelijk zijn voor de bouw van twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Bestemmingsplan en exploitatieplan
Realisatie van Akkerlanen is alleen mogelijk na wijziging van het bestemmingsplan. Ook is een exploitatieplan opgesteld omdat nog niet alle gronden die nodig zijn om het plan te realiseren verworven zijn. Het ontwerpbestemmingsplan ligt, samen met het ontwerp exploitatieplan, met ingang van 20 februari 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis.

Op de pagina ruimtelijke plannen in procedure vindt u links naar de pagina's over het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp exploitatieplan. In die publicaties staat informatie over hoe en wanneer u eventueel kunt reageren op beide plannen. De digitale verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan kan ook worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-Ont1. De digitale verbeelding van het ontwerp exploitatieplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.ExplAkkerlanen2020-Ont1.

Inloopavond
Op dinsdagavond 3 maart vindt er in de hal van het stadhuis een inloopavond plaats. Hier kunt u tussen 19:30 en 21:00 uur terecht met inhoudelijke vragen hebben over het bestemmingsplan of over de bestemmingsplanprocedure. Vooraf aanmelden is niet  nodig. Wij benadrukken dat  er deze avond geen informatie wordt gegeven over bouwkavels, specifieke woningen en/of andere verkoopinformatie. Informatie hierover zal in een later stadium beschikbaar zijn via de speciale projectwebsite van de projectontwikkelaar: www.akkerlanen-waalwijk.nl

Interesse?
Ziet u uzelf al wonen in Akkerlanen? Op de projectwebsite van de ontwikkelaar (www.akkerlanen-waalwijk.nl) kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Ontwikkelaar kan u dan gericht op de hoogte houden van de ontwikkelingen en te zijner tijd de start van de verkoop.

Ook in onze e-mailservice ‘Zelfbouwen in Waalwijk’ zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. in tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen kavels in Akkerlanen echter verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de e-mail service 'Zelfbouwen in Waalwijk' betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen.

Vragen?
Heeft een vraag over de bestemmingsplanprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Maud Schuurmans (mschuurmans@waalwijk.nl). Voor meer algemene vragen over Akkerlanen kunt u terecht bij Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn beide telefonisch bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683858.