Akkerlanen

Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Bestemmingsplan 

Op 2 juli 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Akkerlanen vast. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van de realisatie van deze nieuwe woonwijk. Maar het betekent niet dat de schop al de grond in kan; vastgestelde bestemmingsplannen moeten nogmaals gedurende zes weken ter inzage gelegd worden. Dit zal gebeuren direct na de zomervakantie en worden aangekondigd op de gemeentepagina met officiële bekendmakingen in het weekblad Waalwijk en op deze website. Gedurende die zes weken kunnen mensen die eerder een zienswijze ingediend hebben, beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Pas als duidelijk is dat dit niet gebeurd is, of de Raad van State het beroep behandeld heeft, is duidelijk wanneer er gestart kan worden met de bouw.  

Verkoopinformatie

De gemeente krijgt regelmatig de vragen over woningen, prijzen, inschrijven, enzovoorts. Bouwkavels zullen echter niet verkocht worden door de gemeente Waalwijk, maar door of namens Waalborgh Bouwontwikkeling bv. Zij werken hiervoor samen met een lokale makelaar en hebben de website www.akkerlanen-waalwijk.nl opgezet. Hier vindt u te zijner tijd meer informatie. Wel kunt u zich hier nu al inschrijven voor een nieuwsbrief. Ontwikkelaar of makelaar kan u dan gericht op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

e-mail service?

Ook in onze e-mailservice ‘Zelfbouwen in Waalwijk’ zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen zoals gezegd echter verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de e-mail service 'Zelfbouwen in Waalwijk' betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen!

Vragen?

Heeft een vraag over de bestemmingsplanprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Maud Schuurmans (mschuurmans@waalwijk.nl). Voor andere vragen over Akkerlanen kunt u terecht bij Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn beide telefonisch bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683858.