Akkerlanen

Als het aan de gemeente ligt, komt er over enkele jaren op een steenworp afstand van het Hoefsvengebied een nieuwe woonwijk: Akkerlanen. In deze ruim opgezette wijk met veel groen en water verrijzen straks ruim 200 woningen. Een projectontwikkelaar zal verantwoordelijk zijn voor de bouw van twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren. Ook willen we ruimte bieden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Definitief ontwerp
In juli 2017 stemde de gemeenteraad in met een stedenbouwkundig schetsontwerp voor Akkerlanen. Dit schetsontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Appartementen
Grootste verschil tussen het definitief ontwerp en het eerdere stedenbouwkundig schetsontwerp is dat het grote appartementengebouw (22 woningen) op de hoek van de Akkerlaan en de Vijverlaan vervangen is door een veel kleinschaliger gebouw van drie bouwlagen (7 à 8 woningen). Centraal in het plangebied, aan het water, is nog zo’n gebouw geprojecteerd.

Duurzaamheid
Het college van burgemeester en wethouder heeft de ambitie uitgesproken om in Akkerlanen zo duurzaam mogelijk te bouwen en ruimte te bieden voor diverse duurzaamheidsexperimenten. Op dit moment bekijken wij samen met de projectontwikkelaar hoe we dit kunnen vertalen in concrete maatregelen. Daarbij streven we naar een combinatie van bouwkundige maatregelen en voorzieningen in de openbare ruimte. Woningen in Akkerlanen zullen sowieso niet meer aangesloten worden op het gasnet.

Bestemmingsplan en anterieure overeenkomst
Realisatie van Akkerlanen is alleen mogelijk als het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Inmiddels is gestart met het opstellen hiervan. Ook is de gemeente in onderhandeling met de projectontwikkelaar over de verdeling van verantwoordelijkheden, opbrengsten, kosten en risico’s. Afspraken hierover zullen worden vastgelegd in een overeenkomst. Ook de afspraken over duurzaamheid worden in deze overeenkomst opgenomen.

Vervolg
Als het ontwerp bestemmingsplan gereed is en alle afspraken zijn gemaakt, kan de gemeenteraad gevraagd worden om de bestemmingsplanprocedure op te starten.  Besluit de raad daartoe, dan zal het ontwerpbestemmingsplan om te beginnen zes weken terinzage gelegd worden.  Uiteraard zullen wij dit via deze website en op de gemeentepagina in wijkblad Waalwijk aankondigen.

Interesse
Ziet u uzelf al wonen in Akkerlanen? Dan zult u nog even geduld moeten hebben. Zoals gezegd moet de bestemmingplanprocedure nog opgestart worden. Dit kost tijd. Bovendien is de uitkomst op voorhand niet zeker. Gemeente en ontwikkelaar willen zorgvuldig te werk gaan. Daarom is er op dit moment nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar over woningen (ontwerp, plattegrond, oppervlakte, prijs, etc.) of bouwkavels (oppervlakte, grondprijs, wijze van uitgifte). Inschrijven of en een optie kan dus nog niet, ook niet bij (lokale) makelaars.

Als u geïnteresseerd in een bouwkavel kunt u zich wel online aanmelden voor de e-mail service‘ Zelfbouwen in Waalwijk’. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van veranderingen in het aanbod van bouwkavels van de gemeente Waalwijk, zowel in Akkerlanen als elders. Maar aanmelden voor de nieuwsbrief betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen! Zoals gezegd is dat nog niet mogelijk.