Akkerlanen

Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan
Realisatie van Akkerlanen is alleen mogelijk na wijziging van het bestemmingsplan. Ook is er een exploitatieplan opgesteld omdat nog niet alle gronden die nodig zijn om het plan te realiseren verworven zijn. Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan hebben in februari/maart ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn meerdere zienswijzen ingediend. Deze zijn inmiddels verwerkt en voorzien van een antwoord van het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad gestuurd. In haar e-vergadering op 18 juni (e-Besluit) stelt de raad vast of zij het voorstel zonder discussie aanneemt of (A-stuk) dat zij het stuk wil bespreken tijdens het Debat & Besluit op 2 of 9 juli (B-stuk). Voorafgaand aan de e-vergadering van 18 juni is er een mogelijkheid om in te spreken tijdens het e-ForumIndien de raad het bestemmingsplan vaststelt zal dit direct na de zomer opnieuw gedurende zes weken ter inzage gelegd worden.  

Informatie over de besluitvorming, het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure kunt u vinden op deze webpagina, alsmede de pagina ruimtelijke plannen in procedure

Verkoop
De gemeente krijgt regelmatig de vraag wanneer verkoop start. Hierop kunnen wij op dit moment geen eenduidig antwoord geven. Dit is namelijk afhankelijk van het verloop van de besluitvorming en de bestemmingsplanprocedure. Bovendien zullen woningen en bouwkavels niet verkocht worden door de gemeente Waalwijk, maar door of namens Waalborgh Bouwontwikkeling bv. Zij werken hiervoor samen met een lokale makelaar en hebben de website www.waalwijk.nl/akkerlanen opgezet. Hier vindt u te zijner tijd informatie over woningen, prijzen, inschrijven, enzovoorts. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een nieuwsbrief. Ontwikkelaar of makelaar kan u dan gericht op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

e-mail service?
Ook in onze e-mailservice ‘Zelfbouwen in Waalwijk’ zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen zoals gezegd echter verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de e-mail service 'Zelfbouwen in Waalwijk' betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen!

Vragen?
Heeft een vraag over de bestemmingsplanprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Maud Schuurmans (mschuurmans@waalwijk.nl). Voor andere vragen over Akkerlanen kunt u terecht bij Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn beide telefonisch bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683858.