Akkerlanen

Als het aan de gemeente ligt, komt er over enkele jaren op een steenworp afstand van het Hoefsvengebied een nieuwe woonwijk: Akkerlanen. In deze ruim opgezette wijk met veel groen en water verrijzen straks ruim 200 woningen. Projectontwikkelaar Waalborgh v.o.f. zal verantwoordelijk zijn voor de bouw van twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren. Ook zal ruimte geboden worden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.
 

Bestemmingsplan
Realisatie van Akkerlanen is alleen mogelijk na wijziging van het bestemmingsplan. Medio april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de bestemmingsplanprocedure te starten. Deze procedure start met het ter inzage leggen van een zogenaamd voorontwerp bestemmingsplan: met ingang van 25 april 2019 kan eenieder het plan tijdens openingstijden komen inzien bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk. De terinzagelegging duurt zes weken, dus tot en met 5 juni 2019.

Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke webpagina ruimtelijke plannen in procedure en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-VO01).

Inloopavond
Op maandag 13 mei 2019 organiseert Waalborgh v.o.f. in het Mandemakersstadion (Akkerlaan 2, Waalwijk) een inloopavond. U bent die avond tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom voor uitleg en vragen over het plan en de bestemmingsplanprocedure. Er zal deze avond geen gedetailleerde informatie aanwezig zijn over de woningtypes, prijzen, etc. Dergelijke informatie zal in een later stadium pas beschikbaar zijn. Aanmelden voor deze avond is niet nodig en u kunt binnenlopen op het moment dat dit u het beste schikt.

Reageren
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan geven. Dit kan op verschillende manieren:

  • Schriftelijk bij het college van Waalwijk (Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk).
  • Mondeling (hiervoor kunt u contact opnemen met Roland Scholten,rscholten@waalwijk.nl, tel. 0416 – 683483).
  • Via een e-mailbericht (info@waalwijk.nl. Let op: een e-mail dient te voldoen aan de voorwaarden die hier vermeld staan).

Interesse
Ziet u uzelf al wonen in Akkerlanen? Dan zult u nog even geduld moeten hebben. Een bestemmingplanprocedure kost tijd. Bovendien staat de uitkomst op voorhand niet vast.  Gemeente en Waalborgh willen zorgvuldig te werk gaan. Daarom is er op dit moment in de procedure nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar over woningen (ontwerp, plattegrond, oppervlakte, prijs, etc.) of bouwkavels (oppervlakte, grondprijs, wijze van uitgifte). Te zijner tijd zal de ontwikkelaar of een door hem ingeschakelde makelaar, via een aparte website meer informatie verschaffen.

Als u geïnteresseerd bent in een bouwkavel kunt u zich wel online aanmelden voor de e-mail service‘ Zelfbouwen in Waalwijk’. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van veranderingen in het aanbod van bouwkavels van de gemeente Waalwijk, zowel in Akkerlanen als elders. Maar let op: aanmelden voor de nieuwsbrief betekent niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen! Zoals gezegd is dat nog niet mogelijk.

Vragen?
Heeft een vraag over de bestemmingsplanprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Roland Scholten (r.scholten@waalwijk.nl). Voor meer algemene vragen over Akkerlanen kunt u terecht bij Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn beide telefonisch bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683858.