Akkerlanen

Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Bestemmingsplan en exploitatieplan

Op 2 juli 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en exploitatieplan Akkerlanen vast. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van de realisatie van deze nieuwe woonwijk. Maar het betekent niet dat de schop al de grond in kan; Van 27 augustus t/m 8 oktober hebben beiden plannen conform wettelijk voorschrift nogmaals ter inzage gelegen. Inmiddels is bekend dat er beroep is aangetekend. In afwachting van de inhoudelijke behandeling door de Raad van State, kan nog geen start gemaakt worden met de werkzaamheden en kunnen nog geen omgevingsvergunningen worden afgegeven. Wanneer behandeling plaatsvindt, is niet bekend. Laat staan wanneer uitspraak volgt. Het heeft dan ook geen zin om de gemeente te bellen of mailen met vragen over de planning.  

Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn te vinden op de pagina ruimtelijke plannen in procedure, onder "vastgestelde bestemmingsplannen". Omdat de termijn is verstreken, kan niet meer op deze plannen gereageerd worden.

Beeldkwaliteitsplan

Het college van Waalwijk wil dat de bebouwing in Akkerlanen een samenhangend geheel vormt dat bijdraagt aan het unieke karakter van Akkerlanen. Daarom heeft gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan nog ook een ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. Dit plan geeft uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw van zowel de projectmatige woningbouw als de particuliere bouwkavels in Akkerlanen. Het plan dient als inspiratiebron voor architecten en toetsingskader voor de welstandscommissie.

Gedurende de terinzagelegging zijn geen reacties op dit ontwerp plan kenbaar gemaakt. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad en wordt op donderdag 14 januari besproken .  

Ook het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de pagina ruimtelijke plannen in procedure, onder "diversen". Omdat de termijn is verstreken, kan niet meer op dit ontwerp gereageerd worden.

Verkoopinformatie

De gemeente krijgt regelmatig de vragen over de start van de verkoop, ontwerp van woningen, prijzen, inschrijven, enzovoorts. Dergelijke informatie kunnen wij nu en in de toekomst niet geven. Bouwkavels zullen namelijk niet worden verkocht door de gemeente Waalwijk, maar door of namens Waalborgh Bouwontwikkeling bv. Zij werken hiervoor samen met een lokale makelaar en hebben de website www.akkerlanen-waalwijk.nl opgezet. Hier vindt u te zijner tijd meer informatie. Wel kunt u zich hier nu al inschrijven voor een nieuwsbrief en/of uw interesse kenbaar maken. Ontwikkelaar of makelaar kan u dan gericht op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

e-mail service?

Ook in onze e-mailservice ‘Zelfbouwen in Waalwijk’ zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen zoals gezegd echter verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de e-mail service 'Zelfbouwen in Waalwijk' betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen!

Vragen?

Heeft een vraag over de bestemmingsplanprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Maud Schuurmans (mschuurmans@waalwijk.nl). Voor andere vragen over Akkerlanen kunt u terecht bij Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn beide telefonisch bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683858.