Akkerlanen

Een nieuwe woonwijk met veel ruimte voor water en groen. Dat is Akkerlanen, een plan voor ruim 200 woningen aan de oostkant van Waalwijk, met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Beroep tegen bestemmingsplan

Op 2 juli 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en exploitatieplan Akkerlanen vast. Beide plannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op plannaam Akkerlanen).  

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State in Den Haag. Het beroep zelf is behandeld tijdens een zitting op 13 juli. Eind september heeft de afdeling Bestuursrechtspraak de gemeente enkele aanvullende vragen gestemd. Deze zijn in samenwerking met de projectontwikkelaar in november beantwoord. Naar aanleiding hiervan zal nieuwe zitting gepland worden. Wanneer deze plaats gaat vinden is nog niet bekend. Hier zijn ook geen wettelijke termijnen aan verbonden. Wij kunnen dus slechts wachten.

Tot die tijd is het bestemmingsplan wel in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk. Concreet betekent dit dat de gemeente op basis van het vastgestelde bestemmingplan vergunningen kunnen kan verlenen en ontwikkelaar voor eigen rekening en risico kan starten met de realisatie

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente Waalwijk wil dat de bebouwing in Akkerlanen een samenhangend geheel vormt dat bijdraagt aan het unieke karakter van Akkerlanen. Daarom heeft de gemeenteraad op 2 februari in meerderheid besloten om een ontwerp beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Dit plan geeft uitgangspunten voor de architectuur van zowel de projectmatige woningbouw als de particuliere bouwkavels in Akkerlanen. Het dient als inspiratiebron voor architecten en toetsingskader voor de welstandscommissie.

Ook het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de pagina ruimtelijke plannen in procedure, onder "diversen". 

Verkoop

Afgelopen zomer is gestart met de verkoop van de eerste woningen en bouwkavels. Zoals verwacht was de animo groot: op 21 woningen en 33 bouwkavels werd in ruim 500 keer ingeschreven. Toewijzing heeft eind augustus plaatsgevonden middels loting bij de notaris

In de toekomst zullen fasegewijs meer woningen aangeboden worden. Verkoop zal geschieden door Van der Zande Makelaars  in opdracht van Waalborgh Bouwontwikkeling. Via www.akkerlanen-waalwijk.nl houden zijn geïnteresseerden op de hoogte.

Heeft u vragen over de afgelopen loting, koopovereenkomsten of wilt u informatie over wat er in de toekomst aangeboden wordt, en wanneer? Neemt u dan contact op met de makelaar. De gemeente kan u hier geen antwoord op geven!

e-mail service

Ook in onze e-mailservice ‘Zelfbouwen in Waalwijk’ zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen bouwkavels in Akkerlanen zoals gezegd echter verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de e-mail service 'Zelfbouwen in Waalwijk' betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen!

Vragen?

Heeft u een vraag over Akkerlanen? Dan kunt terecht bij Joost van der Heijden (mail jvanderheijden@waalwijk.nl of telefonisch via het KlantContactCentrum, 0416 683858).