Akkerlanen

Als het aan de gemeente ligt, komt er over enkele jaren op een steenworp afstand van het Hoefsvengebied een nieuwe woonwijk: Akkerlanen. In deze ruim opgezette wijk met veel groen en water verrijzen straks ruim 200 woningen. Projectontwikkelaar Waalborgh v.o.f. zal verantwoordelijk zijn voor de bouw van twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren. Ook zal ruimte geboden worden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.
 

Bestemmingsplan
Realisatie van Akkerlanen is alleen mogelijk na wijziging van het bestemmingsplan. Medio april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de bestemmingsplanprocedure te starten. Deze procedure start met het ter inzage leggen van een zogenaamd voorontwerp bestemmingsplan: met ingang van 25 april 2019 kan eenieder het plan tijdens openingstijden komen inzien bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk. De terinzagelegging duurt zes weken, dus tot en met 5 juni 2019.

Het voorontwerp bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke webpagina ruimtelijke plannen in procedure en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-VO01).

Inloopavond
Op maandag 13 mei 2019 organiseerde Waalborgh v.o.f. in het Mandemakersstadion een inloopavond. Medewerkers van gemeente, projectontwikkelaar Waalborgh, stedenbouwkundig bureau Wurck en Van der Zande Makelaardij hebben hier aan de hand van tekeningen en een maquette aan naar schatting zo'n 300 geïnteresseerden uitleg gegeven over het bestemmingsplan en de opzet van de nieuwbouwwijk. Gedetailleerde informatie over woningen en bouwkavels, zoals oppervlakte en prijzen, is nog niet gegeven. Dergelijke informatie zal in een later stadium pas beschikbaar zijn.  

Reageren
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan geven. Dit kan op verschillende manieren:

  • Schriftelijk bij het college van Waalwijk (Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk).
  • Mondeling (hiervoor kunt u contact opnemen met Roland Scholten, rscholten@waalwijk.nl, tel. 0416 – 683483).
  • Via een e-mailbericht (info@waalwijk.nl. Let op: een e-mail dient te voldoen aan de voorwaarden die hier vermeld staan)

N.B. Onderaan pagina 21 van de toelichting van het bestemmingsplan staat dat op de hoek bij de kruising van de Akkerlaan en de Vijverlaan een kleinschalig appartementengebouw/urban villa van 4 tot 6 bouwlagen gerealiseerd kan worden. Dit is niet helemaal juist. Hier kan inderdaad een kleinschalig appartementengebouw gerealiseerd worden. De bouwhoogte mag echter niet meer dan 11 meter bedragen. Dit komt bij appartementen neer op 3 bouwlagen. Op de verbeelding is dit juist weergegeven. In het ontwerp bestemmingsplan zal de formulering in de toelichting aangepast worden.

Interesse
Ziet u uzelf al wonen in Akkerlanen? Dan zult u nog even geduld moeten hebben. Een bestemmingplanprocedure kost tijd. Bovendien staat de uitkomst op voorhand niet vast.  Gemeente en Waalborgh willen zorgvuldig te werk gaan. Daarom is er op dit moment in de procedure nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar over woningen (ontwerp, plattegrond, oppervlakte, prijs, etc.) of bouwkavels (oppervlakte, grondprijs, wijze van uitgifte). Wel heeft projectontwikkelaar inmiddels een speciale website online gezet: www.akkerlanen-waalwijk.nl. Naast basisinformatie over het plan kunt u zich hier ook inschrijven voor een nieuwsbrief. Ontwikkelaar kan u dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen en te zijner tijd de start van de verkoop.

In onze e-mail service‘ Zelfbouwen in Waalwijk’ zullen wij ook aandacht blijven besteden aan Akkerlanen. in tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwkavels in Landgoed Driessen, zullen kavels in Akkerlanen echter verkocht worden door de projectontwikkelaar. Inschrijven voor de e-mail service 'Zelfbouwen in Waalwijk' betekent dus niet dat u ingeschreven staat voor een bouwkavel in Akkerlanen!

Vragen?
Heeft een vraag over de bestemmingsplanprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Roland Scholten (rscholten@waalwijk.nl). Voor meer algemene vragen over Akkerlanen kunt u terecht bij Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn beide telefonisch bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683858.