Actueel

Op deze pagina kunt u zien als documenten ter inzage liggen en worden bijeenkomsten aangekondigd.

Op 28 februari 2019 is in de gemeenteraad een voorstel over financiĆ«le structuur van windmolenpark Haven 8 besproken. De stemming is gestaakt  en het nemen van een beslissing over het voorstel wordt uitgesteld tot de volgende raadsvergadering.

Op 28 maart is de raad A vergadering en op 11 april raad B vergadering. Tijdens de Raad A staat in het forum het raadsvoorstel over financiĆ«le structuur van het windmolenpark op de agenda. De raad bespreekt het onderwerp met inwoners en organisaties die zich hiervoor aangemeld hebben.