Actueel kavelaanbod in Landgoed Driessen

Particuliere bouwkavels

Op dit moment zijn er geen bouwkavels beschikbaar in Landgoed Driessen. Maar daar komt binnenkort verandering in: ten westen van de Burgemeester de Geusstraat wordt straks Lommerrijk gebouwd. In dit ruim en groen opgezette gebied is ruimte gereserveerd voor de uitgifte van een zestal particuliere bouwkavels voor vrijstaande woningen (fase 1).

Verkoop van deze bouwkavels start rond april 2019. Informatie over de kavels (oppervlakte, bouwmogelijkheden, richtprijs) en de wijze van inschrijving wordt te zijner tijd hier bekend gemaakt. Het is niet mogelijk om nu reeds interesse kenbaar te maken of in te schrijven.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het kavelaanbod van de gemeente Waalwijk? Meld u dan aan voor de emailservice ‘Zelfbouwen in Waalwijk’. Uiteraard kunt u zich ook altijd zelf weer eenvoudig afmelden voor deze berichten. En uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Projectmatige bouw

In Lommerrijk zullen ook projectmatig woningen gerealiseerd worden. In totaal gaat het om circa 200 woningen, verspreid over een viertal ‘eilanden’.

Heijmans Vastgoed treft voorbereidingen voor de bouw van 51 woningen aan de zuidzijde van Lommerrijk (fase 2). De bouw van deze woningen start op het moment de een uitwerkingsplan is vastgesteld en een omgevingsvergunning is afgegeven. De hiervoor benodigde procedure start naar verwachting eind maart/begin april. .

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling wil verder naar het noorden 47 woningen bouwen (fase 4). Ook hier geldt dat de bouw pas kan starten op het moment dat een uitwerkingsplan is vastgesteld en omgevingsvergunning is afgegeven. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de procedure start. 

De gemeente is in gesprek met een derde ontwikkelaar (fase 3). Met deze partij is echter nog geen overeenstemming bereikt. Ook het vierde eiland is nog niet in ontwikkeling.

Klik hier voor informatie over ruimtelijke plannen die in procedure zijn.

Meer weten?

Bekijk de veelgestelde vragen over kavelverkoop. Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pascal Schreppers (pschreppers@waalwijk.nl) of Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Zij zijn ook bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 683 456