Achtergrond en Feiten

Waalwijk heeft in 2009 de ambitie uitgesproken om in 2043 klimaatneutraal te zijn. Daarmee verkleinen we de kans op klimaatverandering en stoten we minder CO2 uit. Ook zijn we dan minder afhankelijk van fossiele energiebronnen, zoals gas, olie en kolen.

In 2009 werd bepaald dat de doorontwikkeling van windenergie in Waalwijk een optie is in het bereiken van deze ambitie.

In 2012 heeft de raad besloten een zoekgebied voor windenergie aan te wijzen. Dit zoekgebied wordt begrensd door De Sprangsche Sloot in het westen, de Bergsche Maas in het noorden, het Drongelens kanaal in het oosten en de A59 in het zuiden. In 2018 is besloten om de mogelijkheden op industrieterrein Haven 8 verder uit te werken.

Windenergie is op dit moment één van de meest efficiënte manieren om duurzame energie op te wekken.

Bij windmolens spelen verschillende zaken, zoals geluid, slagschaduw en gezondheid. Onderaan de pagina kunt u achtergrondinformatie hierover downloaden.