Aanleiding

We gaan verhuizen! Niet letterlijk maar wel figuurlijk door de komst van de Omgevingswet in 2021. Dat betekent een bundeling van alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. In deze wet staan instructies hoe we ons gemeentelijke omgevingswet-huis moeten inrichten en gebruiken. Ook zijn er vele opties waar we als gemeente zelf een keuze over mogen maken. Als gemeente Waalwijk zijn we daarom een project gestart zodat ons huis op tijd ‘Omgevingswet-proof’ is. Daarom is een plan van aanpak uitgewerkt voor de invoeringsfase tot en met 2021.