1e Wittedijk

De gemeente gaat de 1e Wittedijk herinrichten. Aanleiding is de schade aan de rijbaan die is ontstaan door opdrukkende boomwortels. 

Vragen en antwoorden op voorlopig ontwerp

In september kon u per e-mail reageren op het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de 1e Wittedijk. Hier leest u de reactie.

Vraag: Er is gevraagd om betere internetverbinding. 
Antwoord: De gemeente gaat hier niet over. Voor bijvoorbeeld glasvezel kan het beste contact worden gezocht met Midden-BrabantGlas. Deze organisatie legt glasvezel in het buitengebied. 

Vraag: Er is gevraagd om passeerstroken aan te leggen voor bijvoorbeeld landbouwverkeer.
Antwoord: De ruimte tussen de bomen is te beperkt om passeerstroken aan te leggen. 

Vraag: Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd.
Antwoord: Wij verwachten dat begin 2021 gestart wordt met de werkzaamheden. Zodra de planning van de aannemer bekend is, wordt u geïnformeerd. 

Vraag: Hoe staat het met de toegankelijkheid van de percelen tijdens de uitvoering. 
Antwoord: Tijdens de werkzaamheden proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. De straat wordt in gedeeltes opgebroken bij de inritten. De toegang tot de percelen is dan maximaal één dag wat minder. De aannemer neemt altijd vooraf contact met de bewoners op om dit af te stemmen. 

Vraag: Er is gevraagd of er ook nog iets aan de bermen gedaan kan worden. Deze worden namelijk bij nat weer regelmatig kapot gereden. 
Antwoord: Wij hebben bekeken of het mogelijk is een strook grasstenen aan te leggen langs de opsluitband van de verharding. Dat is helaas niet mogelijk omdat de boomwortels hierdoor negatief worden beïnvloed. 
 

Ontwerp en inspraakreactie

Wij zien in de vragen en opmerkingen geen redenen om het ontwerp aan te passen. Het definitief ontwerp ligt vanaf 16 november 2020 ter inzage bij de receptie op het stadhuis. U kunt het ontwerp ook inzien in de bijlage. U kunt tot 1 december 2020 een inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp 1e Wittedijk”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college. 

Planning

We verwachten in maart 2021 te kunnen starten met de werkzaamheden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

De werkzaamheden

•    De rijbaan wordt herstraat met nieuwe klinkers.
Wegen buiten de bebouwde worden normaal gesproken voorzien van een asfaltverharding. Het aanbrengen van asfalt zou het wortelgestel van de bomen dusdanig beschadigen dat de bomen niet behouden kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bomen onder de huidige groeiomstandigheden nog minimaal 20 jaar mee gaan. De waarde van de bomen is dus hoog. Om die reden is besloten de bomen te behouden en de weg te herstraten met klinkers.  
•    We versmallen de rijbaan.
De wegbreedte is nu 3 m binnen de opsluitbanden. In de nieuwe situatie brengen we zwaardere banden aan waardoor de weg versmalt naar totaal 3 m (dus inclusief de banden). 
•    De bestaande inritten die op gemeentegrond liggen worden voorzien van klikkers.
Wij gebruiken hiervoor de klinkers uit de huidige rijbaan.
•    Om schade aan de weg door wortels in de toekomst te beperken brengen we wortelschermen aan.   
•    De bestaande openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige led-verlichting. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jac Vermeer via 0416-683696 of via jvermeer@waalwijk.nl

Te downloaden: