De gemeente Waalwijk is van plan om de Dr. de Visserstraat en de Mr. Kappeyne van de Coppellostraat opnieuw in te richten. Reden is het verouderd riool dat we moeten vervangen. Maar ook de slechte staat van de verharding van de wegen en de stoepen en de duurzaamheidsdoelstelling 10% meer groen zijn redenen voor deze nieuwe inrichting.

Wat gaan we doen

  • We vervangen het riool door een gescheiden riool. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon regenwater direct een sloot in gaat en vuil water wordt afgevoerd naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt ook wateroverlast of droogte.
  • We vervangen alle tegels (stoep en straat).
  • De maximumsnelheid van 30 km/h blijft.
  • We brengen extra snelheidsremmende maatregelen aan.
  • We proberen 10% meer groen aan te brengen.
  • We proberen wateroverlast in de toekomst te verminderen. Daarom nemen we zo veel mogelijk onnodige verharding weg. Hiervoor in de plaats komt zoveel mogelijk groen.

Het ontwerp

In oktober konden inwoners reageren op een eerste schetsontwerp voor de herinrichting van de Dr. de Visserstraat en de Mr. Kappeyne van de Coppellostraat. Deze hebben we, indien mogelijk, meegenomen in een concept definitief welke u onderaan de pagina kunt vinden bij Downloads. U vindt hier ook een korte toelichting op de meest gestelde vragen.

Indienen inspraakreactie

Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Het concept definitief ontwerp ligt vanaf 22 december 2022 tot en met 9 januari 2023 ter inzage bij de receptie op het stadhuis en vindt u onderaan de pagina bij Downloads.

Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Dr. de Visserstraat en Mr. Kappeyne van de Coppellostraat.” Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college.

Voorlopige planning

  • Definitief ontwerp: februari 2023
  • Start werkzaamheden: derde kwartaal 2023. De aannemer informeert u hier tegen die tijd over. Ook wat dit voor de bereikbaarheid betekent.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met: Arend Krijger (projectleider), akrijger@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.