De gemeente heeft plannen om de Wittenhorstlaan, Burgemeester Verleghstraat, Burgemeester Dalleustraat, Forestierlaan, Burgemeester Wijnenstraat en Burgemeester Brokkenstraat te herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen en bestrating.

De komende weken vinden er alvast vooronderzoeken plaats om tot een goed ontwerp te komen. We onderzoeken onder andere de conditie van de bomen en doen grondonderzoek. U heeft hier verder geen ongemak van. Zodra dit vooronderzoek is afgerond, komen wij bij u terug. Uiteraard informeren wij u dan uitgebreider. U krijgt dan de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Rob Cox. Hij is bereikbaar via 0416 – 683 456 en rcox@waalwijk.nl.