We hebben plannen om in 2023 te beginnen aan de herinrichting van de Burgemeester Wijnenstraat, Wittenhorstlaan, Burgemeester Verleghstraat, Forestierlaan, Burgemeester Dalleustraat en Burgemeester Brokkenstraat. Dit is nodig omdat we het riool en de tegels moeten vernieuwen. Daarnaast hebben we een duurzame uitdaging, namelijk 10% meer groen en zoveel mogelijk regenwater vasthouden. 

Het ontwerp

Begin december vorig jaar konden inwoners via een inspraakreactie reageren op het concept definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting. Op basis van inspraakreacties hebben wij het ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp vindt u in de bijlage. 

Wat hebben we aangepast?

De aanpassing zit vooral in het halfverhard slingerpad door het hondentoilet en losloopgebied. Op verzoek van de aangrenzende inwoners hebben we dit halfverharde pad verplaatst. Het komt nu als recht pad direct langs de straat te liggen op de plaats van de stoep die er nu ligt. Het halfverharde pad is bedoeld als natuurlijk en recreatief pad. Het is geschikt voor rolstoelen en minder validen.
Door deze aanpassing hebben we ook de wadi en het groen voor een deel gewijzigd. De wadi zaaien we in met gras en/of bloemrijk gras.

Uitleg over het ontwerp

 • We richten uw straat opnieuw in van erfgrens tot erfgrens.
 • De tegels van stoepen vervangen we door grijze tegels en grijze dubbelbetonstraatstenen.
 • De kruisingsplateaus in de wegen maken we met behulp van gele betonstraatstenen.
 • De karakteristieke gebakken klinkers van de weg hergebruiken we. De nu openstaande randen maken we dicht.
 • Het bestaande gemengd riool vervangen we door een gescheiden vuil- en regenwater riool. De bestaande huisaansluiting met het bestaande ontstoppingsstuk voor het vuilwater vervangen we tot aan de erfgrens van het perceel.
 • Waar mogelijk vangen we regenwater op in zogenaamde wadi’s. Dit zijn een soort groene greppels die het regenwater opvangen en zuiveren. Daarna zakt het regenwater in de grond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast én droogte.
 • Waar mogelijk vervangen we tegels voor groen. Meer groen zorgt voor verkoeling tijdens warme periodes en het vermindert wateroverlast. Daarnaast geeft het uw straat een mooie uitstraling.
 • De snelheidslimiet blijft 30 km/uur. Wel brengen we in de drempelhellingen zwarte, witte en grijze betonstraatstenen aan. Ook brengen we gele betonstraatstenen aan in de bovenkant van de kruisingsplateaus en de verlengde drempels. Deze maatregelen remmen de snelheid van het verkeer.
 • De breedte van de stoepen blijven hetzelfde of versmallen we iets.
 • De breedte van in- en uitritten van percelen brengen we overal terug naar maximaal 4,00 meter.
 • De lantaarnpalen vervangen we niet.

Hoe kunt u een reactie geven?

Voordat het college het ontwerp van de herinrichting definitief vaststelt, kunt u een inspraakreactie geven. Het concept definitief ontwerp kunt u inzien vanaf 14 februari  tot en met 28 februari bij de receptie van het stadhuis. Ook vindt u het ontwerp onderaand de pagina bij Downloads. 
Schriftelijke inspraakreacties mag u sturen aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Burgemeester Wijnenstraat en omgeving”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties nemen we mee in een consultatienota en bieden we aan ter vaststelling aan het college.

Voorlopige planning

 • Definitief ontwerp: na het besluit van het college.
 • Start werkzaamheden: naar verwachting mei 2023. De aannemer informeert u tegen die tijd verder. Ook wat dit voor de bereikbaarheid betekent.

Vragen                                                 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Rob Cox (projectleider) via: rcox@waalwijk.nl  U kunt hem ook bellen van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur op 0416 – 683 974.