De gemeente gaat in deze straten aan de slag met groot onderhoud. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen. 

De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond. We willen u bedanken voor uw betrokkenheid en medewerking. De werkzaamheden is goed verlopen. In deze brief leest u de laatste informatie over de afronding.

Laatste werkzaamheden

De komende tijd  werken we de laatste details nog af. Bij Van Berckenrodelaan nummer 6 tot en met 28 brengen we twee paden aan, tussen het voetpad en de parkeerplaatsen. We zetten verschillende lantaarnpalen goed en lopen de bestrating nog na. 

Nieuwe bomen en planten

We doen er alles aan om de nieuwe bomen en planten mooi te laten groeien. Maar door de droogte van afgelopen weken groeien deze nog niet goed genoeg. We moeten zuinig zijn op het water dat we gebruiken voor besproeiing. Op dit moment besproeien we vooral de nieuwe bomen. Op al het groen zit drie jaar garantie. Dit betekent dat wij in die periode elk jaar zullen herbeplanten wat is afgestorven.

Uitschieters van de acaciaboom

Op sommige plekken komen nog een paar uitschieters van de acaciaboom naar boven. Op advies van een groenexpert worden deze geplukt en verwijderd door Vebego. Deze aannemer is verantwoordelijk voor het groen in de straat.

Ander groengebied later aangepakt

Het groengebied tussen Van Berckenrodelaan nummer 1-31 en Orteliuslaan nummer 1-29 valt buiten het groot onderhoud in uw straat. Dit gebied wordt op een later moment aangepakt. Heeft u hier nu al vragen over? Neem dan contact op met Peter Hermens via 0416 – 683 456. 

Enquête na de zomer

We weten dat vooral de aanloop van dit project voor niemand naar wens is verlopen. Hier willen we van leren en het in de toekomst beter doen. Uw mening en ervaring zijn daarbij belangrijk. Daarom zullen we na de zomer een enquête houden.

We hopen dat u kunt genieten van de nieuwe inrichting in uw straat.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Natasja Vink van Atab. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur op 06-19765636.