Platform Waspik heeft in 2021 een plan ingediend om extra bomen en heesters te planten in Waspik. De gemeente is hier enthousiast over. Het plan past namelijk bij onze ambitie om onze gemeente verder te vergroenen. Samen met Platform Waspik is besloten om op zeven locaties nieuwe bomen en heesters te planten.

Locaties

Op deze locaties gaan we nieuwe bomen en heester planten:

 • De Koperwiek.
  In het groen tegenover de huisnummers 2-4 planten we vier nieuwe bomen.
 • Halve Zolenpad ter hoogte van de Parallelweg.
  In de noordelijk gelegen berm langs het Halve Zolenpad planten we verspreid acht nieuwe bomen.
 • Kerkstraat.
  Ten oosten van de Jan Strenge brug vlakbij de insteek van het talud van het Dongekanaal planten we drie nieuwe bomen.
 • Halve Zolenpad ter hoogte van de Brandweerkazerne.
  In de berm tussen de brandweerkazerne en het Halve Zolenpad planten we negentien heesters.
 • Halve Zolenpad – Margrietstraat.
  In het gebied, ingeklemd tussen het Halve Zolenpad en Margrietstraat, planten we verspreid over het gebied elf nieuwe bomen.
 • Elzendreef.
  In het groen tegenover de huisnummers 10 t/m 14, 30 en 32 en 42 tot en met 48 planten we verspreid over drie locaties elf nieuwe bomen.
 • Blokenweg.
  Verspreid over de westelijke berm van de Blokenweg, planten we in negen nieuwe bomen en zes heesters.

Ontwerp

In de bijlage vind je de tekeningen van de exacte locaties van de planting van bomen en heesters.

Verschillende soorten bomen en heesters door elkaar

We planten meerdere soorten door elkaar; 26 verschillende soorten bomen en 25 verschillende soorten heesters. Zo vermijden we monocultuur (één soort boom in één straat). Dat heeft te maken met de kans op ziektes en plagen waar monocultuur vatbaar voor is. Als één boom ziek wordt, dan is de kans groot dat de rest van de bomen ook ziek wordt. Daarnaast is het beter voor de biodiversiteit om meerdere soorten te planten.

Planning

 • In de week van 30 januari start aannemer Van Wijlen met het voorwerk in De Koperwiek, Kerkstraat, Halve Zolenpad – Margrietstraat en Elzendreef.
 • In de week van 6 februari start aannemer Van Wijlen met het planten van de bomen en heesters in De Koperwiek, Kerkstraat, Halve Zolenpad – Margrietstraat en Elzendreef;
 • Op zaterdag 25 februari plant Platform Waspik samen met aannemer Van Wijlen de bomen en heesters in Halve Zolenpad ter hoogte van de Parallelweg, Halve Zolenpad ter hoogte van de Brandweerkazerne en Blokenweg.

Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij toezichthouder Michel Brok. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0416-683 456 of via mbrok@waalwijk.nl