In 2021 en 2021 heeft er een dodelijk fietsongeval plaatsgevonden op de fiestoversteek van de Taxandriaweg en op de Biesbosweg. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van de gemeente Waalwijk opdracht gegeven om maatregelen toe te passen op beide locaties.

Een extern adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente de volgende maatregelen voorgesteld:

- Het aanbrengen van 50 km drempels om de hoge snelheid van het verkeer op zowel de Taxandriaweg als de Biesbosweg te verlagen;

- Het aanbrengen van verkeersborden met knipperbollen om het verkeer meer aandacht te vragen op de fietsoversteken.

Wat gaan we doen

- Eind vorig jaar zijn de drempels op de beide fietsoversteken aangebracht;

- De doorsteek handhaven na de werkzaamheden;

- In het komend voorjaar 2023 worden bij beide oversteken de knipperbollen aangebracht. 

Ontwerp

Onderaan de pagina vindt u het ontwerp.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met Ronald van Hemert via rvanhemert@waalwijk.nl of via 0416-683 456.