In de Mozartlaan, tussen de Bachlaan en Beethovenlaan, drukken de wortels van de bomen het fietspad omhoog. Het pad voldoet daardoor niet meer aan de kwaliteitseisen. Om deze worteldruk te voorkomen hebben we in 2010 al een wortelscherm geplaatst. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit scherm onvoldoende effect heeft. Ook blijkt dat de bomen een sterk verminderde conditie hebben en daardoor geen lange levensverwachting meer hebben. De kans op takbreuk neemt daardoor toe. Dit is gevaarlijk voor de fietsers. Daarom maken we de keuze om de 33 bomen te vervangen voor nieuwe. Zo kunnen we het fietspad vervangen voor een betonnen fietspad en de grond voor de nieuwe bomen verbeteren. Woensdag 8 maart starten we met het kappen.

Kunnen we de bomen behouden?

We vinden gezonde bomen die lang meegaan belangrijk. Daarom hebben we de 25 populieren en 8 essen in de Mozartlaan heel goed laten onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat:

 • De wortels van de bomen te weinig groeiruimte hebben. Zo blijven ze drukken tegen het fietspad;
 • De grond onvoldoende vruchtbaar en doorlatend is.
 • De conditie van de bomen sterk verminderd is;
 • De bomen uitgezakte takken hebben waardoor het risico op breuk groter is;
 • Het wortelscherm uit 2010 niet effectief is;

Daarom hebben we ervoor gekozen om de bomen nu al te vervangen. We kunnen zo de vruchtbaarheid van de grond verbeteren. En verschillende soorten nieuwe bomen kiezen die we meer ruimte geven om goed te groeien.

Wat gaan we doen?

 • We kappen de bomen. De omgevingsvergunning voor het kappen van de 33 bomen is gepubliceerd op 18 januari 2023 en is verleend en onherroepelijk.
 • We vervangen de bomen door nieuwe verschillende bomen. We planten verschillende soorten omdat we monocultuur (één soort boom in één straat) willen vermijden. Dat heeft te maken met de kans op ziektes en plagen waar monocultuur vatbaar voor is. Daarnaast is het beter voor de biodiversiteit om meerdere soorten te planten.
 • We maken de grond weer los en vruchtbaar;
 • We vervangen de haag;
 • We leggen een nieuw betonnen fietspad aan.

Wat is de planning?

We voeren de werkzaamheden in drie fases uit.

 • Fase 1: woensdag 8 maart starten we met het kappen van de bomen. Ook halen we de haag weg. Dit duurt ongeveer 2 dagen. De bomen kappen we voordat het broedseizoen (vanaf 15 maart) begint;
 • Fase 2: we verwachten in mei te kunnen starten met het aanleggen van het nieuwe fietspad;
 • Fase 3: in het plantseizoen, vanaf november, planten we de nieuwe bomen en haag.

Is de Mozartlaan tijdens de werkzaamheden van fase 1 bereikbaar?

 • Voor fietsers: we leiden hen om via de Reigerbosweg, Sweelinckstraat, Beethovenstraat;
 • Voor gemotoriseerd vervoer: voor hen proberen we de weg zoveel mogelijk open te houden.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Rob Cox (projectleider) via: rcox@waalwijk.nl. U kunt hem ook bellen van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur op 0416 – 683974.