Aan de oostzijde van Waspik-Boven ligt De Rugt; een nieuwbouwwijkje met een geheel eigen karakter. Alle projectmatige woningen zijn verkocht, gebouwd en opgeleverd. En ook de bouwkavels aan de zuidzijde van het plan zijn inmiddels allemaal verkocht en deels al bebouwd.

Óf, wanneer en waar er weer bouwkavels uitgegeven gaan worden in Waspik is niet bekend. Maar wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van het actuele aanbod van bouwkavels in Waspik of de rest van de gemeente Waalwijk? Schrijf u dan in voor onze Nieuwsbrief Wonen(externe link)

De overige informatie op deze webpagina is alleen bedoeld voor mensen die een kavel gekocht hebben.

Bodemgesteldheid

De gemeente verkoopt grond die geschikt is voor het doel waarvoor zij bestemd is: woningbouw. Om hier inzicht in te verkrijgen is verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht. Dit onderzoek is te downloaden onderaan deze pagina. Op basis van dit onderzoek wordt geconstateerd dat geen sprake is van ernstige verontreiniging die het gebruik van grond voor woningbouw belemmert. 

Wilt u voor of na de bouw grond afvoeren, dan vraagt uw aannemer of hovenier waarschijnlijk om een schone grondverklaring. Een door u in te schakelen bureau zal daartoe monsters nemen van de af te voeren grond. Bovengenoemde onderzoeken zijn hiervoor onvoldoende. Ook moet u voor de bouw zelf nader sonderingsonderzoek laten uitvoeren. Dit maakt duidelijk wat de samenstelling en draagkracht van de bodem zijn.

Bestemmingsplan en welstand

De bebouwingsmogelijkheden worden bepaald door het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan:

Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een toelichting, regels en de verbeelding. Deze vindt u bij de downloads onderaan deze pagina. Toelichting en regels staan in één bestand. 

De Rugt is niet welstandsvrij. Dit betekent dat een aanvraag omgevingsvergunning voorgelegd zal worden aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand). Deze commissie toetst of het ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand. Vertrekpunt daarbij vormt het beeldkwaliteitsplan. Ook dit treft u aan bij de downloads onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het kopen van een kavel of zaken die te maken hebben met de bouw? Kijk dan eerst even op de pagina ‘Veelgestelde vragen over kavelverkoop en zelfbouwen”. Mogelijk vindt u hier het antwoord.

Meer informatie

Heeft u een vraag en vindt u het antwoord hierop niet op de pagina met Veelgestelde vragen over kavelverkoop en zelfbouwen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met projectleider Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl of via het KlantContactCentrum, 0416 683456).

Betreft een vraag over inritten, rioolaansluitingen, peilhoogtes of andere civieltechnische zaken? Dan kunt het beste direct contact opnemen met civieltechnisch Joop van Rossum, (jvanrossum@waalwijk.nl. Ook hij is tevens bereikbaar via het KlantContactCentrum, 0416 683456).