De gemeente gaat het riool in beide straten vervangen. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen. De komende weken vinden er alvast vooronderzoeken plaats om tot een goed ontwerp te komen.

We onderzoeken onder andere de conditie van de bomen en de ligging van de boomwortels. Daarnaast doen we grondonderzoek en kijken we waar precies de ondergrondse kabels en leidingen liggen. Inwoners hebben hier verder geen ongemak van.

Als wij deze onderzoeken hebben afgerond, komen we met meer informatie terug. Ook krijgen inwoners dan de mogelijkheid om mee te denken over de nieuwe groeninrichting.  

Heb je nog meer vragen?

Neem dan contact op met projectleider Patrick Nieuwerth. Hij is bereikbaar via pnieuwerth@waalwijk.nl of via 0416 – 683 456.