Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Waalwijk


26 april 2022

Als u van 1 januari 2022 t/m 25 februari 2022 coronatoegangsbewijzen (CTB) moest controleren, is er de Tijdelijke subsidieregeling “compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Waalwijk” om u te ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor professionele organisaties maar ook voor vrijwilligersorganisaties.

 • Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding;
 • Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon

Lees meer over de tijdelijke subsidieregeling

Update: 10 januari 2022

Noodpakket voor banen en economie

Een compleet en continu geactualiseerd overzicht vindt u bij de Kamer van Koophandel.

update 1 februari 2021

Financiële tegemoetkoming

De overheid wil de ondernemers ook in 2021 helpen om deze moeilijke tijd voor veel ondernemers te overbruggen. Inmiddels is er een derde steunpakket voor ondernemers dat loopt tot eind juni 2021. Het pakket is per 21 januari 2021 verder uitgebreid.

De NOW (tegemoetkoming in loonkosten), de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) en de TOZO (inkomensondersteuning en leningen) zijn in aangepaste vorm verlengd.

De NOW-regeling wordt uitgevoerd door het UWV.
Meer informatie en aanvraag van de NOW-regeling

Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) helpt MKB ondernemers en ZZP-ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De regeling is verlengd en uitgebreid tot en met juni 2021.

Belangrijkste wijzigingen TVL voor 2021:

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • De referentieperiode voor TVL Q1 2021 wordt Q1 2019
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar een vast percentage van 85%
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 750 euro naar 1500 euro.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor mkb-bedrijven met maximaal 250. En naar 400.000 euro voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in Q1 2021 en wordt verhoogd naar 21%.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021.
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel.
 • De TVL wordt niet afgebouwd.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze regeling wordt gebaseerd op de TVL regeling. De regeling geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. De referentieperiode wordt het 3e kwartaal van 2020. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt. Ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 kunnen de reguliere TVL Q1 2021 aanvragen. In het 2e kwartaal van 2021 kunnen deze starters alleen van de aparte startersregeling gebruik maken. Het loket opent waarschijnlijk in mei.

De TVL en de aanvulling kunnen vanaf begin februari worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor ondernemers in en toeleveranciers van de evenementenbranche komt een extra module. Het gaat om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019. Deze module is waarschijnlijk vanaf half januari 2021 aan te vragen.

De Tozo regeling is verlengd tot eind juni 2021 en kunt u aanvragen bij Baanbrekers.
Meer informatie en aanvraag TOZO.

Belastingen

Verder biedt de belastingdienst u de mogelijkheid voor uitstel van betalingen van Rijksbelastingen. Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je in 2020 al verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 april 2021. 5 andere belastingmaatregelen zijn ook tot 1 april verlengd, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Ook treft het kabinet twee nieuwe fiscale maatregelen:

 • tot 1 april 2021 geldt een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits.
 • Het kabinet stelt de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Ook bij de Douane zijn er mogelijkheden voor belastinguitstel, en wordt er coulanter omgegaan met boetes.

Meer informatie over coronamaatregelen Belastingdienst

Bik-regeling; Tijdelijke korting op investeringen
(Moet nog door de Europese Unie worden goedgekeurd).

Ook voor de gemeentelijke belastingen kunt u uitstel krijgen van betaling. 
Wilt u uitstel van belastingen voor de gemeente Waalwijk

Financierings-en/of kredietregelingen

Verder zijn er nog diverse regelingen voor het vergemakkelijken van het aanvragen of het uitbreiden van kredieten.

De bestaande regelingen zijn:

 • Corona-overbruggingskrediet; maximaal € 25.000,-- voor vaste lasten aan te vragen t/m 30 juni 2021 bij Qredits (behandelkosten € 275)
 • Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC); Voor kleine kredieten van € 10.000 tot € 50.000,--  aan te vragen t/m 30 juni 2021 bij diverse banken.
 • MKB-C; Borgstelling MKB krediet tot 1,5 Miljoen euro aan te vragen t/m 31 december 2021 bij diverse banken.
 • GO-C; Coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen tussen de 1,5 miljoen en150 miljoen euro, aan te vragen door uw eigen bank bij RVO.

Kredietregelingen voor aparte doelgroepen;

 • Coronaoverbruggingslening (COL) voor start-ups,scale-ups en innovatieve MKBers zonder kredietrelatie bij een bank aan te vragen t/m 30 juni 2021 bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen
 • Seed Capital-regeling durfkapitaal voor startups op technologisch en creatief gebied. Startups die voldoen aan de voorwaarden kunnen rechtsreeks contact opnemen met de investeringsfondsen.
  Meer informatie over de Seed Capital-regeling.

Sector en branchespecifieke regelingen

 • BL-C financiering voor land- en tuinbouw; overbruggingskrediet tot 1,5 miljoen aan te vragen t/m 31 maart 2021 door een aangewezen bank die de aanvraag voor u doet bij RVO
 • Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandsverleners; Sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren kunnen vanaf december 2020 een tegemoetkoming aanvragen bij de Raad van de Rechtsbijstand. Voorwaarde is dat hun omzet met 20% is gedaald ten opzichte van 2019.

Vragen/Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie of andere vragen; De accountmanager Bedrijven Esther van Dijk helpt u graag verder. U kunt contact met haar opnemen via 0416-683456 of mail naar business@waalwijk.nl.