Kapvergunning

Waardevolle bomen willen we beschermen. Hiermee bedoelen we niet alleen gemeentelijke bomen, maar ook waardevolle bomen op privéterreinen. Deze dragen namelijk ook veel bij aan de leefbaarheid, herkenbaarheid en het groene aanzicht van de gemeente. Voor deze bomen geldt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, als u ze wilt weghalen of ingrijpend snoeien.

De waardevolle bomen op privéterreinen zijn in beeld gebracht op de interactieve kaart Daar is te zien om welke bomen het gaat. Er worden individuele bomen aangegeven (groene rondjes) en gebieden met waardevolle bomen (groen gearceerde gedeelten). Andere bomen op privéterreinen mogen zonder vergunning worden gekapt. Meer informatie over het kappen van bomen op privéterreinen.

Voor het kappen van gemeentelijke bomen hanteren we een vaste werkwijze
 

Bomenbeleid “Bomen laten Waalwijk leven!” 

Het doel van het bomenbeleidsplan ‘Bomen laten Waalwijk leven!’ is het zorgen voor een toekomstbestendig bomenbestand. Dit betekent aan de ene kant dat de bomen gezond oud kunnen worden waardoor ze jarenlang bijdragen aan een kwalitatieve woon- en werkomgeving, biodiversiteit en klimaatdoelstellingen. Aan de andere kant houdt dit in dat ervoor bomen die gekapt worden, nieuwe bomen worden geplant. Te kappen bomen worden vervangen door één of meerdere nieuwe bomen. Hoeveel nieuwe bomen dat zijn, hangt af van de waarden van de boom die wordt gekapt, zoals de hoeveelheid CO2 die een boom jaarlijks uit de lucht haalt. De waarden worden berekend volgens een speciaal voor bomen ontwikkeld rekenmodel. 

Ook biedt het bomenbeleid handvatten voor de keuzes die met betrekking tot bomen gemaakt worden bij de inrichting van de openbare ruimte aan de hand van de thema’s klimaatadaptatie, cultuurhistorie en ecologie. En door het toepassen van duidelijke richtlijnen voor het werken rondom bomen, het aanplanten van bomen en het maken van goede groeiplaatsen voor bomen. 

Lees het bomenbeleid Bomen laten Waalwijk leven.
 

Subsidie onderhoud waardevolle particuliere bomen

Ben jij eigenaar van een waardevolle (solitaire) boom die is opgenomen in de online waardevolle bomenkaart van de gemeente Waalwijk?  Dan kun je eenmalig gebruik maken van de “subsidie onderhoud waardevolle bomen”. 

Onderdeel van het bomenbeleid is de “Tegemoetkoming onderhoudskosten waardevolle bomen (particuliere bomen)”. Het behoud van grote, oude bomen is kostbaar. Vooral wanneer specialistisch (snoei)onderhoud nodig is om de boom in leven te houden. De gemeente Waalwijk vindt bomen belangrijk. Daarom leveren we graag een bijdrage in de onderhoudskosten van aangewezen waardevolle bomen (ongeveer 250 stuks). Het gaat om een eenmalige bijdrage van 50% van de kosten (maximaal € 500,-) voor onderhoud en/of voor maatregelen (bijvoorbeeld onderzoek of bodemverbetering). 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het geven van de subsidie zijn:
•    jouw boom is opgenomen in de online waardevolle bomenkaart van de gemeente Waalwijk. Bomen die zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen komen niet in aanmerking voor de subsidie; 
•    de (snoei)werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd;
•    de offerte is gemaakt door een officiële boomspecialist (minimaal ETW European Tree Worker *1);
•    de (snoei)werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na het toekennen van de subsidie uitgevoerd worden;
•    de subsidie wordt uitbetaald na ontvangst van de officiële factuur; 
•    er is maximaal € 15.000 per jaar beschikbaar. Dus op is op. Het volgende jaar kun je opnieuw een aanvraag indienen. We starten met het verlenen van deze subsidie voor een periode van 2 jaar. Na 2022 wordt bekeken of de periode verlengt wordt.
•    De uitvoering van de subsidie vindt plaats onder de algemene subsidieverordening.

Details voor deelname staan beschreven in de “Subsidieregeling onderhoudskosten private waardevolle bomen Waalwijk” (zie onderaan deze pagina bij Downloads).

*1) De landelijke Bomenstichting houdt een lijst bij met boomspecialisten die eventueel deze werkzaamheden kunnen uitvoeren (zie www.bomenstichting.nl). Deze lijst is niet compleet.


Aanvraagformulier Subsidie onderhoud waardevolle bomen

In overleg met de gemeente wordt na goedkeuring van de aanvraag met je een ‘subsidieovereenkomst’ opgesteld. Voor meer informatie of een adviesgesprek kun je contact opnemen met groen@waalwijk.nl.