Volgens klimaatdeskundigen gaat het door de klimaatveranderingen in de toekomst vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor hebben we steeds meer te maken met wateroverlast en komen straten blank te staan. Door schoon hemelwater af te koppelen van de riolering kunnen we deze wateroverlast in de toekomst beperken.

Afkoppelen regenwater

Wij als gemeente leggen daarom bij het herinrichten van straten een apart ‘hemelwaterriool’ aan. En we leggen speciale voorzieningen aan waardoor het regenwater rechtstreeks de grond in kan trekken. Maar ook jij kunt een bijdrage leveren. De regen die op het dak van jouw woning, schuur, school of bedrijfspand valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. Jij kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken.

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

De gemeente Waalwijk wil het afkoppelen van hemelwater (regen, sneeuw en andere vormen neerslag) graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je bent een ‘private partij’: bewoner, bedrijf, niet-overheidsinstelling, vereniging
 • Je bent eigenaar van een perceel in de gemeente Waalwijk, en
 • Jouw verharding is aangesloten op het gemengde rioolstelsel, en
 • Je koppelt verharding blijvend af van het gemengde rioolstelsel, en
 • Je koppelt minimaal 20 vierkante meter af, en
 • Je zorgt voor opvang van minimaal 20 liter per vierkante meter afgekoppeld oppervlak

Details voor deelname staan beschreven in de “Subsidieregeling stimulering afkoppelen hemelwater van gemengde riolering”

Aanvraagformulier Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

In overleg met de gemeente wordt na goedkeuring van de aanvraag met je een ‘Afkoppelovereenkomst’ opgesteld. Voor meer informatie of een adviesgesprek kun je contact opnemen met afkoppelsubsidie@waalwijk.nl. Voor overige duurzame subsidiemogelijkheden klik hier.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Waalwijk ligt nu nog maar één rioolbuis onder de weg. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. Daarnaast hou je het water vast. Het zakt weg in de bodem of voedt het oppervlaktewater. En dat is goed voor al het groen in je eigen omgeving. En groen zorgt weer verkoeling.

Wat zijn de voordelen van afkoppelen?

 • We voorkomen wateroverlast op straat, in huis en in de tuin.
 • Jouw tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt
 • Doordat water in de buurt blijft, bestrijdt je de nadelige effecten van hitte en droogte. Het groen in jouw omgeving heeft namelijk een grotere watervoorraad en geeft jou daarvoor koelte terug.
 • Je hebt de mogelijkheid tot waterbesparing (je vangt het water op en gebruikt dit om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien)
 • Bovendien help je mee aan een beter milieu:​​
  • De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt omdat er minder overstort is van gemengd water (schoon en vuil).
  • Dit heeft ook een positieve invloed op flora en fauna. Sommige planten- en dierensoorten zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van de leefomgeving en het oppervlaktewater.

Hoe koppel ik af?

 • Sluit de regenpijp aan op een regenton of een regenzuil. Het overloopbuisje van de regenton laat je in de tuin uitlopen, natuurlijk niet op de riolering. Of gebruik het regenwater om een vijver mee te vullen. Als de vijver vol is loopt deze over naar de tuin.
 • Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het water rechtstreeks in de bodem te laten infiltreren. Dit kan op verschillende manieren:
 • ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.
 • Gebruik infiltratiekratten. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.
 • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een gat in de grond zonder folie. Leg eventueel wat grind op de bodem. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.
 • Leg een groen dak aan. Het groene dak houdt het regenwater vast en voert het langzaam af. Groene daken hebben ook andere voordelen, zo maken ze zonnepanelen efficiënter, verhoogt het de biodiversiteit en verlengt het de levensduur van het dak.

Op de websites www.steenbreek.nl(externe link)/tuintips(externe link), www.klimaatadaptatiebrabant.nl(externe link) en www.waterklaar.nl/noord/oplossingen(externe link) vind je meer informatie over afkoppelen.

Voor iedere tuin, iedere stijl/smaak en iedere portemonnee is er een passende oplossing die bijdraagt aan een klimaatbestendige stad.

regenton met plantenbak