Nieuwe dienstregeling bussen:

ARRIVA

Voor alle lijnen geldt dat de rijtijden opnieuw zijn gemeten en indien nodig aangepast. Ook de verdeling van de tijd tussen de haltes is op een aantal lijnen aangepast. Dit leidt tot een dienstregeling die betrouwbaarder is. Tevens wordt de kans verkleind dat bussen te vroeg langs een halte rijden.

De Barthenbrug zal een groot deel van het jaar afgesloten zijn. De Barthenbrug is een brug over De Aa, tussen de Graafseweg en de Oostwal. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld via de Rijnstraat, die tot een kleine verlenging (1-2 minuten) van de reisduur zal leiden.

De vakantiedienstregeling in de zomer is in 2011 een week langer dan in 2010.


Belangrijkste wijzigingen regio ’s-Hertogenbosch

Wijzigingen per lijn

Lijn 60
• Op lijn 60 hebben de donderdagavond en de vrijdagavond een gelijke dienstregeling gekregen, met dezelfde businzet als op de andere P+R-lijnen.

Lijn 62
• De halte Sint Teunislaan is in beide richtingen vervallen.

Lijn 65
• De route van lijn 65 is op twee punten gewijzigd. Lijn 65 rijdt via de Brabanthallen, en rijdt niet meer door Bokhoven.
• De nieuwe route via de Brabanthallen loopt, in de richting van Engelen, vanaf de rotonde
Simon Stevinweg rechtsaf richting Brabanthallen. Via achtereenvolgens de Oude Vlijmenseweg, de Diezekade en de Zandzuigerstraat voert de route naar de Rietveldenweg, waar de huidige route wordt vervolgd. Ter hoogte van het nieuwe congrescentrum ‘1931’ en bij de hoofdingang van de Brabanthallen aan de Diezekade komen nieuwe haltes.
• Lijn 65 rijdt niet meer door Bokhoven. In de nieuwe dienstregeling loopt de route over ‘de Omloop’, ten zuiden van Bokhoven. Na de halte Engelen, Wuyvenhaerd gaat de bus bij ‘de Omloop’ rechtsaf, en vervolgt zijn route via deze weg. Vanaf de eerstvolgende halte, Beeckendael, rijden de bussen weer de huidige route.
• De halte Engelen, Haverleij wordt de eindhalte van deze lijn.
• Inwoners van Bokhoven kunnen van het zgn. Tarief Kleine Kernen gebruik maken. Onder het hoofdstuk ‘Algemene informatie’ kunt u hier meer informatie over vinden.
 
Lijn 66
• Lijn 66 rijdt niet meer naar Vlijmen. Het wegvallen van een deel van de bediening van Vlijmen wordt overgenomen door de streeklijnen 135 en 136.
• Ter compensatie worden in de spitsuren op lijn 135 tussen Oud Heusden en ’s-Hertogenbosch v.v. en lijn 136 tussen Drunen en ’s-Hertogenbosch extra ritten geboden. In de ochtend naar ’s-Hertogenbosch, in de middag vanaf ’s-Hertogenbosch.
• Lijn 135 rijdt in de vakantieperioden extra ritten. Lijn 136 rijdt in de vooravond een extra rit
’s-Hertogenbosch – Kaatsheuvel en op zaterdag overdag een halfuurdienst
Drunen – ’s-Hertogenbosch v.v. (zie ook: www.veolia-transport.nl).

Lijn 67, 68 en 69 richting Maaspoort/Maasoever
• Lijn 69 naar de Maasoever rijdt niet meer in de nieuwe dienstregeling. Alle ritten van lijn 69 zijn omgezet in ritten op lijn 68. De bediening van het Carolusziekenhuis is overgenomen door lijn 74.
• Als gevolg van het opheffen van lijn 69 zijn alle ritten van lijn 67 op de Troelstradreef gekoppeld aan lijn 68. Het aantal ritten op lijn 67 is niet veranderd.
• Het aantal ritten tussen 's-Hertogenbosch Centraal Station (CS) en Maaspoort is in de spits uitgebreid van drie naar vier ritten per uur.
• Om de bereikbaarheid van Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) te verbeteren, rijdt een groot aantal ritten op lijn 68 vanuit de Maasoever vanaf CS door als lijn 68 of lijn 69 naar JBZ/Vught. Hierdoor hebben ook reizigers uit Maaspoort/Maasoever en het centrum in veel gevallen een rechtstreekse verbinding met het JBZ. Deze koppeling geldt ook in omgekeerde richting: bussen uit Vught/JBZ rijden in veel gevallen door naar de Maaspoort/Maasoever. In de tabellen van de dienstregeling is met een voetnoot aangegeven wanneer deze doorkoppeling van toepassing is. In andere gevallen moet er overgestapt worden op CS.

Lijn 68 en 69 naar Vught
• De lijnen naar Vught gaan een andere route rijden. Om het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) goed met het openbaar vervoer te ontsluiten, rijden alle bussen tussen CS en Vught via het JBZ.
• De route loopt vanaf CS via de Onderwijsboulevard naar het JBZ. Vanaf het JBZ rijdt de bus over de nieuwe Randweg naar Vught.
• De nieuwe route wordt pas gereden, als het JBZ in gebruik is. Dat is naar verwachting in mei 2011. Tot dat moment, rijden de lijnen 68 en 69 via het Heetmanplein naar Vught.
• In Vught rijdt de bus ook een andere route op lijn 69. Vanaf de halte Laagstraat gaat de bus niet langer de Repelweg in, maar rijdt de bus rechtdoor via de Laagstraat. Na het passeren van de spoorwegovergang gaat de bus rechtsaf de Industrieweg op, en aan het einde van de weg gaat de bus linksaf de Molenstraat is, en vervolgt de huidige route. Bij de rotonde bij het zorgcentrum Voorburg/Reinier van Arkel komen nieuwe haltes.
• In Vught zijn de volgende haltes opgeheven: Hertoglaan, Rouppe van de Voortlaan en Repelweg.
• De nieuwe eindhalte van de lijnen 68 en 69 is Vijverbosweg.
• De haltes Wolfskamerweg en Paulusstraat zijn samengevoegd tot 1 haltepaar.
• Om de bereikbaarheid van Jeroen Bosch Ziekenhuis te verbeteren, rijdt een groot aantal ritten op lijn 68 vanuit de Maasoever vanaf CS door als lijn 68 of lijn 69 naar JBZ/Vught. Hierdoor hebben ook reizigers uit Maaspoort/Maasoever en het centrum in veel gevallen een rechtstreekse verbinding met het JBZ. Deze koppeling geldt ook in omgekeerde richting: bussen uit Vught/JBZ rijden in veel gevallen door naar de Maaspoort/Maasoever. In de tabellen van de dienstregeling is met een voetnoot aangegeven wanneer deze doorkoppeling van toepassing is. In andere gevallen moet er overgestapt worden op CS.

Lijn 72
• De route is gewijzigd. De nieuwe route voert, komende vanaf de Breeakkers, over achtereenvolgens de Meerwijkweg, de Uilenwaard en de Kasteeldreef, en gaat bij de rotonde met de Burg. Godschalxstraat weer richting 's-Hertogenbosch.
• Er zijn nieuwe haltes bij de Meerwijkweg en de Haagstraat.
• De halte Empel, Bereklauw wordt het eindpunt van lijn 72.
• Lijn 162, tussen Oss en ’s-Hertogenbosch, vervult ook een belangrijke rol in de verbinding tussen Empel en ’s-Hertogenbosch. Om die reden is de dienstregelingstabel van deze streeklijn ook in dit boekje opgenomen.

Lijn 74
• Om het wegvallen van lijn 69 door de Herven op te vangen, is de route van lijn 74 gewijzigd. In de richting van de Groote Wielen voert de route na het passeren van NS-station Oost over de Hervensebaan langs de scholen en het Carolusziekenhuis. Aan het einde van de Hervensebaan rijdt de bus linksaf de Balkweg in. Vanaf de kruising met de Bruistensingel wordt de huidige route weer gevolgd. Alle bestaande haltes op dit nieuwe traject worden bediend.
• De halte Brabantpoort in de richting Groote Wielen (lijn 74b) is verwijderd. Dit in verband met de gevaarlijke oversteek van de halte naar het bedrijventerrein. Reizigers voor Brabantpoort kunnen uitstappen bij de halte ‘De Reit’, daar oversteken bij de verkeerslichten en dan de via het voetpad naar Brabantpoort lopen.

Bussen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
• Om het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) goed met het OV te ontsluiten, rijden alle bussen tussen CS en Vught via het JBZ.
• De route loopt vanaf CS via de Onderwijsboulevard naar het JBZ. Vanaf het JBZ rijdt de bus over de nieuwe Randweg naar Vught.
• Naast de bediening met de stadsdienst  wordt het JBZ ook door de streeklijnen 135 en 136 bediend (zie www.veolia-transport.nl).
• De nieuwe route wordt pas gereden, als het JBZ in gebruik is. Dat is naar verwachting in mei 2011. Tot dat moment, rijden de lijnen 68 en 69 via het Heetmanplein naar Vught.
• Van maandag tot en met zaterdag rijden er 4 stadsbussen per uur van - en naar het JBZ, in de vroege avond 2 bussen per uur en na 21.00 uur 1 bus per uur.
• Het JBZ is ook op zaterdag voor 07.00 uur bereikbaar met het openbaar vervoer.
• Op zondagen rijden er 2 stadsbussen per uur naar het JBZ.
• Om de bereikbaarheid van Jeroen Bosch Ziekenhuis nog verder te verbeteren, rijdt een groot aantal ritten op lijn 68 vanuit de Maasoever vanaf CS door als lijn 68 of lijn 69 naar JBZ/Vught. Hierdoor hebben ook reizigers uit Maaspoort/Maasoever en het centrum in veel gevallen een rechtstreekse verbinding met het JBZ. Deze koppeling geldt ook in omgekeerde richting: bussen uit Vught/JBZ rijden in veel gevallen door naar de Maaspoort. In de tabellen van de dienstregeling is met een voetnoot aangegeven wanneer deze doorkoppeling van toepassing is. In andere gevallen moet er overgestapt worden op CS.


Belangrijkste wijzigingen De Meierij

De aansluitingen in Uden en Veghel zijn op de dagsoorten dat er minder bussen rijden (de avond, de zondag en de zaterdag) wat ruimer gemaakt. Dit om kans op lange wachttijden na het missen van een aansluiting te verkleinen.

De vakantiedienstregeling in de zomer is in 2011 een week langer dan in 2010.

Wijzigingen per lijn

Lijn 156
• Bedrijventerrein De Brand is opgenomen in de route van lijn 156. De halte De Brand ligt vóór de rotonde bij het inrijden van het terrein. In de ochtendspits rijden de bussen die van 's-Hertogenbosch naar Eindhoven rijden via De Brand (in tegengestelde richting niet) en in de middag/avondspits rijden bussen van Eindhoven naar 's-Hertogenbosch via De Brand (zie hiervoor de dienstregeling).
• Er is een extra rit ingelegd van Eindhoven naar ’s-Hertogenbosch in de avondspits: vertrek uit Eindhoven om 18.42 uur, aankomst 's-Hertogenbosch om 19.56 uur.

Lijn 158
• Om 15.18 uur vertrekt er vanuit 's-Hertogenbosch een extra rit die om 16.04 uur in Veghel aankomt.

Lijn 159
• De tweede rit van 's-Hertogenbosch naar Veghel (vertrek uit 's-Hertogenbosch om 08.09) rijdt ook tot de Muntelaar.
• In de richting van 's-Hertogenbosch naar Veghel is een extra halte aangelegd in Veghel. Deze ligt tegenover het tankstation in de wijk De Leest, onderaan de afrit van de Rembrandtlaan. Met deze halte wordt de loopafstand voor met name de inwoners van de Bloemenwijk verkort.

Lijn 160
• De frequentie is op maandag tot en met vrijdag overdag verdubbeld van één keer per uur naar twee keer per uur. Dit geldt tot aan de laatste rit.
• In het begin van de avond zijn in beide richtingen ritten toegevoegd. De laatste ritten vertrekken nu om 19.14 uit Uden en om 20.11 uit ’s-Hertogenbosch.
• Op zaterdag is de frequentie vanaf 12.00 uur uitgebreid van één keer per uur naar twee keer per uur.

Belangrijkste wijzigingen Oost Brabant

Stadsdienst Oss
Lijn 1
• Er zijn nieuwe haltes aan de Titus Brandsmalaan, genaamd ‘Irenelaan’. Dit voor een een betere ontsluiting met het openbaar vervoer voor reizigers in het zuidoosten van Oss.

Lijn 25
• Rit 1008 vertrekt niet langer vanuit Helmond, maar om 07.17 uur vanaf Gemert, Ridderplein.

Lijn 90
• Er zijn van maandag tot en met vrijdag in de avond twee extra ritten ingelegd tussen 's-Hertogenbosch en Grave. Dit biedt reizigers een latere reismogelijk-heid op dit traject.

Lijn 91
• De route in Cuijk is op verzoek van de gemeente gewijzigd. De nieuwe route voert niet langer door het centrum van de stad, maar over de bedrijventerreinen De Beijerd en Het Riet. Komende vanaf de Hapsebaan voert de route linksaf naar De Hork. Via de Beversestraat bereikt de bus een nieuw aan te leggen halte aan de westkant van het NS-station. Vanaf het station rijdt de bus via de Bontsestraat, de Korte Beijerd en de Lange Beijerd terug naar de Hapsebaan. Er komt een haltes op de Hork, ter hoogte van de zijstraat Het Riet (halte ‘De Riet’), en op de Hapsebaan, net voor het inrijden van de Hork (halte ‘De Hork’).
• De halte Koopmanstraat in Uden is opgenomen in de route van lijn 91. Dit maakt een overstap op andere lijnen mogelijk.
• De patroontijden op zondag zijn gelijk gemaakt aan die op zaterdag. In het weekend rijdt lijn 91 een twee-uursdienst. Het basispatroon van de dienstregeling kent nu het hele weekend dezelfde uren.

Lijn 92
• De route in Cuijk is op verzoek van de gemeente gewijzigd. De nieuwe route voert niet langer door het centrum van de stad, maar over de bedrijventerreinen De Beijerd en Het Riet. Komende vanaf de Hapsebaan voert de route linksaf naar De Hork. Via de Beversestraat bereikt de bus een nieuw aan te leggen halte aan de westkant van het NS-station. Vanaf het station rijdt de bus via de Bontsestraat, de Korte Beijerd en de Lange Beijerd terug naar de Hapsebaan. Er komen ook haltes op de Hork, ter hoogte van de zijstraat Het Riet (halte ‘De Riet’), en op de Hapsebaan, net voor het inrijden van de Hork (halte ‘De Hork’).

Lijn 93
• De dienstregeling van lijn 93 zal in april wijzigen. Dit als gevolg van het verplaatsen van het Maasziekenhuis in Boxmeer en om problemen met overbezetting op lijn 238 op te lossen. De nieuwe dienstregeling zal in het voorjaar gepubliceerd worden. 

 
Lijn 99
• Rit 61, vertrek vanuit Nijmegen om 18.33 uur, rijdt in de nieuwe dienstregeling door naar Uden, Busstation.

Lijn 152/157
• Alle startende ritten in Veghel richting Eindhoven beginnen hun rit bij de halte Mariaheide, Hintelstraat. Dit heeft als voordeel dat de bus de hele route door Veghel kan bedienen.
• Alle startende ritten in Veghel richting Oss beginnen hun rit bij de halte Veghel, Corridor. Dit heeft als voordeel dat de bus de hele route door Veghel kan bedienen.
• Er is op lijn 152 een rit aan de dienstregeling toegevoegd, die vanuit Eindhoven vertrekt en vóór 07.00 uur bij Veghel, Corridor arriveert (aankomst Corridor om 06.48 uur).
• Om 07.00 uur vertrekt er vanuit Veghel een extra rit op lijn 152 die om 07.52 uur in Oss aankomt.
• Om 07.27 uur vertrekt er vanuit Uden een extra rit op lijn 157 die om 08.39 uur in Eindhoven aankomt.
• Om 08.00 uur vertrekt er vanuit Oss een extra rit op lijn 152 die om 19.22 uur in Eindhoven aankomt.
• De rijtijd van lijn 152 is door het eindigen van de werkzaamheden en de nieuwe verkeerssituatie bij Knooppunt Ekkersrijt met een aantal minuten afgenomen. Een gevolg hiervan is dat de bussen eerder in Eindhoven aankomen en later uit Eindhoven vertrekken. Hierdoor is er een ruimere overstap op de treinen en op andere bussen. De aankomst- en vertrektijden in Veghel, Uden en Oss zijn vrijwel gelijk gebleven.

Lijn 153
• Lijn 153 is het nieuwe lijnnummer voor de ritten tussen Uden en Eindhoven via de A50. Vorig jaar reden deze ritten onder lijn 152. De lijn bestaat uit drie ritten, twee in de ochtendspits van Uden naar Eindhoven en één uitbreidingsrit in de avondspits van Eindhoven naar Uden.


Lijn 162
• In verband met de bediening van Empel rijdt lijn 162 in de vakanties dezelfde dienstregeling als in de basisdienstregeling.
• Lijn 162 tussen Oss en 's-Hertogenbosch rijdt in Empel dezelfde route als lijn 72 (via de straat ‘Breeakkers’).

Buurtbussen

Lijn 203
• De route van lijn 203 is gewijzigd. In Vught rijdt de buurtbus nu via het Moleneindplein, de Vijverbosweg en de Loonsebaan naar ’s-Hertogenbosch.

Lijn 213
• Lijn 213 tussen Vught-Lunetten en 's-Hertogenbosch CS is een volwaardige buurtbus geworden. De buurtbus rijdt op werkdagen de hele dag door, van 07.40 uur tot 18.40 uur. Ook op zaterdagen is er bediening met deze lijn, van 09.40 uur tot 17.40 uur.

Lijn 238
• De dienstregeling van lijn 238 zal in april wijzigen. Dit als gevolg van het verplaatsen van het Maasziekenhuis in Boxmeer, en om problemen met overbezetting op lijn 238 op te lossen (i.c.m. lijn 93 en 255). De nieuwe dienstregeling zal in het voorjaar gepubliceerd worden.

Lijn 255
• De dienstregeling van lijn 255 zal in april wijzigen. Dit als gevolg van het verplaatsen van het Maasziekenhuis in Boxmeer en om problemen met overbezetting op lijn 238 op te lossen (i.c.m. lijn 238 en 93). De nieuwe dienstregeling zal in het voorjaar gepubliceerd worden.

VEOLIA TRANSPORT

Op zondag 12 december verandert de dienstregeling van onze bussen. Om het u gemakkelijk te maken vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per regio op lijnnummer. De vertrek- en aankomsttijden van veel lijnen zijn aangepast voor een meer betrouwbare dienstregeling.


Belangrijkste wijzigingen regio West-Brabant

Lijn 24 Stadsdienst Bergen op Zoom
Dit is een nieuwe lokale buurtbuslijn die delen van de route van de lijnen 25 en 191 overneemt. Vanaf het Station NS rijdt lijn 24 via o.a. de Asselbergsstraat, Borgvlietsedreef, De Boulevard naar Nieuw-Borgvliet, het Ziekenhuis en Warande Oost.

Lijn 25 Stadsdienst Bergen op Zoom
De lijn rijdt voortaan via de Markiezaatsweg en niet meer via De Boulevard. De halten Paviljoen en De Boulevard vervallen en de halte Princesseplaat wordt verplaatst naar de Laan van Hildernisse.

Lijn 100
De route tussen Bergen op Zoom en de Vliegbasis Woensdrecht blijft ongewijzigd. Vanaf de Vliegbasis Woensdrecht rijdt lijn 100 via de halte Ossendrecht, Postbaan en de N289 naar Putte.
Voor de forensen rijdt om 7.45 uur een extra rit vanaf Bergen op Zoom naar de Vliegbasis Woensdrecht en in de middag een extra rit om 16.53 uur vanaf de Vliegbasis Woensdrecht naar Bergen op Zoom. Alle ritten van lijn 100 sluiten nu ook aan op de treinen van/naar Zeeland.

Lijn 103
In de ochtendspits eindigen twee ritten in Roosendaal i.p.v. in Oud Gastel. In de middag rijdt er om 14.13 uur een extra rit van Oud Gastel naar Willemstad.

Lijn 104
Rijdt  weer tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide via de route lijn 105 en rijdt tussen Hoogerheide en Huijbergen via Ossendrecht, Postbaan. Bij de halte Ossendrecht, Postbaan bestaat in de spitsuren een overstapmogelijkheid op lijn 105 van /naar Ossendrecht en Putte. Maandag t/m vrijdag rijdt lijn 104 tijdens de daguren over het hele traject  een uurdienst.

Lijn 105
De routes tussen Hoogerheide Raadhuisstraat en Ossendrecht  Puts Molentje via Calfven en via de N289 worden samengevoegd tot één route. Deze loopt via de Putseweg, Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan, Kerkstraat, Molenstraat, Moleneind naar Puts Molentje en vervolgens via de N289 naar Putte. De bus stopt aan alle aan de  bestaande en aan de nieuwe route gelegen halten. Ook  komt er een nieuwe halte op de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan. In de ochtend blijven vier ritten naar Bergen op Zoom via de route door  Calfven rijden en in de middag rijden vier ritten naar Putte door Calfven. In Hoogerheide wordt niet meer via de Raadhuisstraat gereden. De halten Raadhuisstraat en Duinstraat worden verplaatst naar de Scheldeweg. In de ochtend- en middagspits worden extra ritten gereden. Voor de scholieren vertrekken in de middag drie ritten vanaf Bergen op Zoom Noordzijde Zoom en Stulemeijerlaan naar Hoogerheide. De aansluitingen op de treinen van/naar Zeeland wordt maandag t/m vrijdag overdag verbeterd. Dit  betekent dat de aansluitingen op de treinen van/naar Roosendaal ruimer wordt.

Lijn 111
In de ochtendspits eindigen twee ritten in Roosendaal i.p.v. in Oud Gastel.

Lijn 191
Rijdt niet meer tussen Roosendaal en Wouw, zie hiervoor lijn 104/112. In Bergen op Zoom rijdt lijn 191 vanaf het Ziekenhuis via de Warande (Van Heelulaan) direct naar Centrum en Station NS. Het andere traject van lijn 191 wordt door lijn 24 overgenomen. Lijn 191 heeft ook een compleet nieuwe dienstregeling met aansluiting op diverse stad- en streekbussen en de treinen. In Wouw wordt aangesloten op lijn 104/112 en lijn 190.

Lijn 200
Rijdt ook op zaterdag. Op zaterdag wordt ook het traject Fijnaart – Klundert gereden. In Klundert is aansluiting op lijn 117 van/naar Zevenbergen/Breda. In Dinteloord is aansluiting op lijn 101 van/naar Bergen op Zoom en lijn 111 van/naar Roosendaal.

Lijn 214
De vertrektijden van enkele ritten zijn aangepast om in St. Philipsland aansluiting te houden op lijn 102 van Connexxion van/naar Middelharnis/Oude Tonge.

Lijn 311
Aan het begin van de middagspits worden drie extra ritten Breda – Oudenbosch gereden.

Belangrijkste wijzigingen regio Breda

Lijn 117/119
In de avonduren en op zondag wordt voor de duidelijkheid al van Klundert naar Breda vanaf halte Zevenbergen, De Meeren al onder lijnnummer 119 gereden.

Lijn 118/218
In de middagspits eindigen alle ritten van lijn 118 op de Grintweg i.p.v. op de Steenweg. Alle halten in het dorp worden aangedaan. Lijn 218 rijdt tijdens de vakantieperioden een extra vroege rit van Moerdijk via Zevenbergschen Hoek naar de Drie Hoefijzers. Aan het einde van de middagspits wordt een extra rit Drie Hoefijzers – Zevenbergschen Hoek gereden.

Lijn 123
Aan het begin van de ochtendspits rijdt  een extra rit Breda – Raamsdonksveer  en in de middagspits rijdt een extra rit Raamsdonksveer – Breda. Beide ritten sluiten in Raamsdonksveer aan op Brabantliner 400 van/naar Utrecht.

Lijn 130/131
Lijn 130 krijgt een nieuwe route: van OC Prinsenbos via Gilze, Hulten naar Rijen, Station NS en het gemeentehuis. In de ochtendspits rijdt één rit van  Gilze rechtstreeks naar diverse scholen in Tilburg (voorheen lijn 620). Het aantal ritten wordt fors uitgebreid. In Rijen bestaan goede aansluitingen op de treinen. Lijn 130 rijdt niet meer tussen Gilze en Tilburg, daarom krijgt lijn 131  extra ritten op dit traject. In de ochtendspits wordt ook één extra rit Gilze – Rijen – Dorst - Breda gereden.

Lijn 132
Aan het einde van de middagspits rijdt een extra rit Baarle-Nassau – Tilburg en Tilburg – Baarle-Nassau. De laatste rit  naar Breda vertrekt nu alle dagen van de week om 22:56 uit Baarle-Nassau.

Lijn 311
Aan het begin van de middagspits worden drie extra ritten Breda – Oudenbosch geboden.

Lijn 401
Als gevolg van grootschalige wegwerkzaamheden in Utrecht wordt de dienstregeling ingrijpend gewijzigd. In de daluren wordt de frequentie verlaagd tot een uurdienst. In de spitsuren worden minder rechtstreekse ritten naar Utrecht geboden en eindigen diverse ritten in Sleeuwijk, Tol, hier kan worden overgestapt op lijn 400 naar Utrecht.  Het aantal ritten tussen de Tol en Breda blijft grotendeels ongewijzigd. De dienstregeling van lijn 401 kan gedurende het jaar wijzigen en is daarom niet meer in deze folder opgenomen. De actuele dienstregeling is verkrijgbaar in de Brabantliners en bij het Servicepunt in Breda.


Belangrijkste wijzigingen regio Oosterhout

Lijn 10
In de ochtendspits is één rit Oosterhout – Breda en één rit Breda – Breda Bijster vervallen.

Lijn 126
In de ochtendspits start één rit naar Breda in Oosterhout i.p.v. Raamsdonksveer.

Lijn 226
Rijdt voortaan via de hoofdingang van het Amphia Ziekenhuis Pasteurlaan.

Lijn 234
In de ochtend- en middagspits worden de drukke ritten met een grote bus gereden. In de middag zijn de vertrektijden beter afgestemd op de lestijden van scholen in Waalwijk. Alle ritten rijden het hele traject. U hoeft niet meer over te stappen.

Brabantliner 400
Als gevolg van grootschalige werkzaamheden in Utrecht wordt de dienstregeling ingrijpend gewijzigd. Alle ritten van lijn 400 stoppen bij Hank A27. In de daluren wordt de frequentie verlaagd tot een uurdienst. De dienstregeling van lijn 400 kan gedurende het jaar wijzigen en is daarom niet meer in deze folder opgenomen. De actuele dienstregeling is verkrijgbaar in de Brabantliners en bij het Servicepunt in Breda.


Belangrijkste wijzigingen regio Tilburg

Lijn 121
De rit van Kromme Nol naar Sleeuwijk Tol o.a. voor de leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk wordt vast in de dienstregeling opgenomen.

Lijn 130/131
Lijn 130 krijgt een nieuwe route: van OC Prinsenbos via Gilze, Hulten naar Rijen, Station NS en het gemeentehuis. In de ochtendspits rijdt één rit van  Gilze rechtstreeks naar diverse scholen in Tilburg (voorheen lijn 620). Het aantal ritten wordt fors uitgebreid. In Rijen bestaan goede aansluitingen op de treinen. Lijn 130 rijdt niet meer tussen Gilze en Tilburg, daarom krijgt lijn 131  extra ritten op dit traject. In de ochtendspits wordt ook één extra rit Gilze – Rijen – Dorst - Breda gereden.

Lijn 135
In Oud Heusden wordt via de Vestingstraat – Laagstraat en Steenweg gereden.

Lijn 135/136 Vlijmen
Lijn 66 van Arriva wordt tussen Vlijmen en ’s-Hertogenbosch opgeheven. Daarom worden in de spitsuren op lijn 135 tussen Oud Heusden en ’s-Hertogenbosch v.v. en lijn 136 tussen Drunen en ’s-Hertogenbosch extra ritten geboden.

Lijn 135 rijdt in de vakantieperioden extra ritten. Lijn 136 rijdt in de vooravond een extra rit ’s-Hertogenbosch – Kaatsheuvel en op zaterdag overdag een halfuurdienst Drunen – ’s-Hertogenbosch v.v.

Lijn 135/136 ’s-Hertogenbosch Jeroen Bosch Ziekenhuis
Zodra de infrastructuur klaar is en het ziekenhuis in gebruik wordt genomen zullen de lijnen 135 en 136 gaan stoppen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Lijn 141
Door het vervallen lijn 144 van Hermes rijdt lijn 141  extra ritten Oirschot – Best v.v.

Lijn 233
Lijn 233 rijdt in Waalwijk niet meer via de wijk De Hoef.

Lijn 234
In de ochtend- en middagspits worden de drukke ritten met een grote bus gereden. In de middag zijn de vertrektijden beter afgestemd op de lestijden van scholen in Waalwijk. Alle ritten rijden het hele traject. U hoeft niet meer over te stappen.

Lijn 139/239
Lijn 139 is een nieuwe spitslijn die van Udenhout via Biezenmortel en Helvoirt rechtstreeks naar de ’s-Hertogenbosch v.v. rijdt. Deze lijn vervangt de ritten met grote bus op lijn 239 en in de middagspits vervangt deze lijn de versterkingsritten op lijn 239.

Lijn 300
Op maandag t/m vrijdag vertrekken de laatste ritten anderhalf uur later, namelijk rond 20.00 uur vanaf
’s-Hertogenbosch en Tilburg. In de ochtendspits wordt vanaf Waalwijk een extra rit naar ’s-Hertogenbosch en naar Tilburg gereden. In de middagspits worden vanaf Tilburg twee ritten extra gereden.
NIEUW!: Lijn 300 gaat op zaterdagen tussen 12.00 en 18.00 uur ieder half uur rijden.

Lijn 633
In Waalwijk eindigen/starten alle ritten bij de dependance van het Willem van Oranje College aan de Burg. Van Casterenstraat. Bij de halte Waalwijk, Rossinistraat is een goede overstap op lijn 300 van/naar Tilburg mogelijk. Door een nieuwe vroege rit in de ochtendspits  en een late rit in de middagspits is deze lijn nu extra aantrekkelijk voor leerlingen uit het Land van Heusden en Altena die in Tilburg op school gaan.


Belangrijkste wijzigingen Stadsdienst Breda

Lijn 6/11/12
Op zaterdagmiddag, koopzondagmiddag en bij evenementen rijden de lijnen 6, 11 en 12 via de halte Vlaszak i.p.v. via de halten Centrum (Karnemelkstraat), Tolbrug en Nieuwe Prinsenkade.

Lijn 10
In de ochtendspits is één rit Oosterhout – Breda en één rit Breda – Breda Bijster vervallen.


Belangrijkste wijzigingen Stadsdienst Tilburg

Lijn 1 / 3 Stappegoor
In de ochtendspits rijdt lijn 1 naar Stappegoor een uur langer (tot ± 10.00 uur) een 10-minutendienst. Lijn 3 rijdt tot ± 10.00 uur via de route van lijn 1 via Stappegoor naar het St. Elisabethziekenhuis. In de middagspits wordt van St. Elisabethziekenhuis via Stappegoor en Centraal Station naar Noord een uur eerder (vanaf ± 13.00 uur) gestart met de 10-minutendienst. Tussen het Centraal Station en het onderwijsgebied Stappegoor ontstaat zo meer capaciteit.

In de ochtendspits kunnen reizigers vanaf het Centraal Station met lijn 142 of 143 naar de Broekhovenseweg en de Oude Hilvarenbeekseweg rijden.

Lijn 130/131
De ritten tussen het Centraal Station en de Universiteit worden voortaan onder lijnnummer 4 of 131 gereden.

Transferiumpendel Kempenbaan
Wegens gebrek aan belangstelling wordt deze pendel opgeheven. Het parkeerterrein blijft wel in gebruik als carpoolplaats en fietstransferium.

Belangrijkste wijzigingen regio Land van Heusden en Altena

Lijn 121
De rit van Kromme Nol naar Sleeuwijk Tol o.a. voor de leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk wordt vast in de dienstregeling opgenomen.

Lijn 135
In Oud Heusden wordt via de Vestingstraat – Laagstraat en Steenweg gereden. In de spitsuren worden tussen Oud Heusden en ’s-Hertogenbosch v.v. extra ritten gereden. In de ochtend naar ’s-Hertogenbosch, in de middag vanaf ’s-Hertogenbosch. Lijn 135 rijdt in de vakantieperioden extra ritten. Zodra de infrastructuur klaar is en het ziekenhuis in gebruik wordt genomen zal lijn 135 gaan stoppen  bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Lijn 227
Rijdt niet meer tussen Hank en Sleeuwijk de Tol. Er is een nieuwe route in Dussen via ’t Middeltje met een halte ter hoogte van Dorpsstraat. De halten Dorpsstraat en Munsterkerk vervallen. Lijn 227 gaat zowel in de ochtend- als in de middagspits in beide richtingen een uurdienst rijden tussen Hank en Wijk en Aalburg Kromme Nol. Lijn 227 wordt door 8-persoonsbusjes gereden. De rit die om 7.26 uur vanaf Dussen naar Wijk en Aalburg Kromme Nol rijdt wordt met een grote bus gereden. Samen met lijn 228 betekent dit dat in de spitsuren de frequentie tussen Dussen en Hank wordt verdubbeld. Ook ontstaat er in combinatie met lijn 267 een verdubbeling van de capaciteit tussen Dussen en Wijk en Aalburg Kromme Nol.
Bij Hank kan worden overgestapt op de Brabantliners 400 naar Oosterhout en lijn 401 naar Breda. Bij Wijk en Aalburg Kromme Nol wordt aangesloten op diverse buurtbussen, streeklijnen en schoolliners richting o.a. ’s-Hertogenbosch, Drunen en Waalwijk.

Lijn 228
Er is een nieuwe route in Dussen via ’t Middeltje met een halte ter hoogte van Dorpsstraat. De halten Dorpsstraat en Munsterkerk vervallen.

Lijn 230
Van maandag t/m vrijdag (met uitzondering van de vakanties) worden alle ritten van lijn 230 tot ± 9.00 uur met een grote bus gereden.

Lijn 231
In de ochtendspits wordt één extra rit met een grote bus naar Dordrecht gereden. Deze rit vertrekt om 8.41 uur vanaf Werkendam, Plein.

Lijn 234
In de ochtend- en middagspits worden de drukke ritten met een grote bus gereden. In de middag zijn de vertrektijden beter afgestemd op de lestijden van scholen in Waalwijk. Alle ritten rijden het hele traject. U hoeft niet meer over te stappen.

Lijn 267
Er is een nieuwe route in Dussen via ’t Middeltje met een halte ter hoogte van Dorpsstraat. De halten Dorpsstraat en Munsterkerk vervallen. Vanaf Heesbeen wordt via de Polstraat naar Wijk en Aalburg gereden, vanaf Genderen wordt via de Robberdestraat naar Wijk en Aalburg gereden.

Brabantliners 400 en 401
Als gevolg van grootschalige werkzaamheden in Utrecht wordt de dienstregeling ingrijpend gewijzigd. Alle ritten van lijn 400 stoppen bij Hank A27. In de daluren wordt de frequentie op beide lijnen verlaagd tot een uurdienst. Lijn 401 biedt in de spitsuren minder rechtstreekse ritten naar Utrecht, van/naar Breda starten en eindigen diverse ritten in Sleeuwijk, Tol. De actuele dienstregelingen zijn verkrijgbaar in de Brabantliners en bij het Servicepunt in Breda.

Lijn 633
In Waalwijk eindigen c.q. starten alle ritten bij de dependance aan de Burg. Van Casterenstraat.
Bij Waalwijk, Rossinistraat is een goede overstap op lijn 300 van/naar Tilburg mogelijk. Door een vroege rit in de ochtendspits en een late rit in de middagspits is deze lijn ge4schikt voor scholieren uit Tilburg die woonachtig zijn in het Land van Heusden en Altena.


 

  • Gepubliceerd: 1-12-2010
  • Print
  • Mail
  • Reageer
Beoordeling:
Deze site gebruikt cookies om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren.
Functionaliteitscookies
Door het opslaan van uw voorkeuren verbeteren deze cookies de functionaliteit van de website.
Let op: zet u het vinkje uit, dan verdwijnt de functie om de lettergrootte te wisselen.
Meer weten...